4nano Ice je profesionalna, keramična, ultra odporna nano prevleka, zasnovana za avtomobilska platišča. Premaz je namenjen profesionalni uporabi. Zahvaljujoč edinstveni kemični formuli prevleka ustvari zelo debelo (približno 2 mikrometra) trdo in sijočo zaščitno plast, odporno na skoraj vse nevarnosti iz okolja in visokih temperatur, ki lahko negativno vplivajo na platišča. Napredna površinska nanotehnologija, ki se uporablja za razvoj premaza, mu omogoča zaščito platišč pred manjšimi praskami, znatno zmanjša umazanijo in oprijem zavornega prahu, ščiti pred UV žarki in zmanjšuje oksidacijske procese. Zaradi visoke koncentracije aktivnih sestavin, ki se kemično vežejo na površino, je premaz izjemno trpežen in lahko traja do 36 mesecev! Prevleko lahko nanesemo na barvane, gole ali polirane zlitine ter na jeklena platišča ali celo na pokrove platišč.

Navodila za uporabo:

4nano Ice je potrebno nanesti na popolnoma čisto, suho in hladno površino (najboljše rezultate dosežemo, če na površini ni prask in oksidacij). Za pripravo površine pred 4nano Ice premazom je zelo priporočljivo uporabiti sredstvo 4nano Scrub Neutral. Optimalna temperatura nanosa je +15 do +35°C, najprimernejša temperatura je + 20 do +25°C. Na aplikator nanesite manjšo količino premaza. Delajte po delih, ne nanašajte na sprednji in zadnji del platišča hkrati. Previdno nanesite tanko plast izdelka in ostanke takoj nežno obrišite z mehko in čisto krpo iz mikrovlaken, da se premaz enakomerno poravna. Če je potrebno, vzemite drugo krpo iz mikrovlaken in površino nežno obrišite, da odstranite morebitne proge ali nepravilnosti. Morebitne proge, ki ostanejo približno 2 uri, bo zelo težko odstraniti, po 24 urah pa jih bo mogoče odstraniti le s poliranjem. Delajte na enak način za vsak odsek platišča. Za najboljše hidrofobne rezultate lahko premaz prevlečemo s 4nano Aqua. Premaz je pripravljen za uporabo po približno 2-3 urah. Premaz se popolnoma strdi po približno 14 dneh, odvisno od okoljskih razmer. V tem času platišča ne smete prati ali brisati. Ne nanašajte na velike, fleksibilne površine/materiale (npr. karoserijo avtomobila).

Opombe:

Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo sredstvo preizkusite na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko škoduje organom. H373 Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva primerna za gašenje okoliških materialov. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo…
 

4nano Ice je profesionalna, keramična, ultra odporna nano prevleka, zasnovana za avtomobilska platišča. Premaz je namenjen profesionalni uporabi. Zahvaljujoč edinstveni kemični formuli prevleka ustvari zelo debelo (približno 2 mikrometra) trdo in sijočo zaščitno plast, odporno na skoraj vse nevarnosti iz okolja in visokih temperatur, ki lahko negativno vplivajo na platišča. Napredna površinska nanotehnologija, ki se uporablja za razvoj premaza, mu omogoča zaščito platišč pred manjšimi praskami, znatno zmanjša umazanijo in oprijem zavornega prahu, ščiti pred UV žarki in zmanjšuje oksidacijske procese. Zaradi visoke koncentracije aktivnih sestavin, ki se kemično vežejo na površino, je premaz izjemno trpežen in lahko traja do 36 mesecev! Prevleko lahko nanesemo na barvane, gole ali polirane zlitine ter na jeklena platišča ali celo na pokrove platišč.

Navodila za uporabo:

4nano Ice je potrebno nanesti na popolnoma čisto, suho in hladno površino (najboljše rezultate dosežemo, če na površini ni prask in oksidacij). Za pripravo površine pred 4nano Ice premazom je zelo priporočljivo uporabiti sredstvo 4nano Scrub Neutral. Optimalna temperatura nanosa je +15 do +35°C, najprimernejša temperatura je + 20 do +25°C. Na aplikator nanesite manjšo količino premaza. Delajte po delih, ne nanašajte na sprednji in zadnji del platišča hkrati. Previdno nanesite tanko plast izdelka in ostanke takoj nežno obrišite z mehko in čisto krpo iz mikrovlaken, da se premaz enakomerno poravna. Če je potrebno, vzemite drugo krpo iz mikrovlaken in površino nežno obrišite, da odstranite morebitne proge ali nepravilnosti. Morebitne proge, ki ostanejo približno 2 uri, bo zelo težko odstraniti, po 24 urah pa jih bo mogoče odstraniti le s poliranjem. Delajte na enak način za vsak odsek platišča. Za najboljše hidrofobne rezultate lahko premaz prevlečemo s 4nano Aqua. Premaz je pripravljen za uporabo po približno 2-3 urah. Premaz se popolnoma strdi po približno 14 dneh, odvisno od okoljskih razmer. V tem času platišča ne smete prati ali brisati. Ne nanašajte na velike, fleksibilne površine/materiale (npr. karoserijo avtomobila).

Opombe:

Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo sredstvo preizkusite na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko škoduje organom. H373 Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva primerna za gašenje okoliških materialov. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo…
 

4nano ICE – keramična zaščita platišč 50mL

48,28 

  • Premaz ščiti platišča pred umazanijo, zavornim prahom in mikro praskami
  • Olajša nadaljnje čiščenje
  • Obstojnost zaščite: do 3 let

1 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

100mL
250mL
7,50 12,80 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

4nano Ice je profesionalna, keramična, ultra odporna nano prevleka, zasnovana za avtomobilska platišča. Premaz je namenjen profesionalni uporabi. Zahvaljujoč edinstveni kemični formuli prevleka ustvari zelo debelo (približno 2 mikrometra) trdo in sijočo zaščitno plast, odporno na skoraj vse nevarnosti iz okolja in visokih temperatur, ki lahko negativno vplivajo na platišča. Napredna površinska nanotehnologija, ki se uporablja za razvoj premaza, mu omogoča zaščito platišč pred manjšimi praskami, znatno zmanjša umazanijo in oprijem zavornega prahu, ščiti pred UV žarki in zmanjšuje oksidacijske procese. Zaradi visoke koncentracije aktivnih sestavin, ki se kemično vežejo na površino, je premaz izjemno trpežen in lahko traja do 36 mesecev! Prevleko lahko nanesemo na barvane, gole ali polirane zlitine ter na jeklena platišča ali celo na pokrove platišč.

Navodila za uporabo:

4nano Ice je potrebno nanesti na popolnoma čisto, suho in hladno površino (najboljše rezultate dosežemo, če na površini ni prask in oksidacij). Za pripravo površine pred 4nano Ice premazom je zelo priporočljivo uporabiti sredstvo 4nano Scrub Neutral. Optimalna temperatura nanosa je +15 do +35°C, najprimernejša temperatura je + 20 do +25°C. Na aplikator nanesite manjšo količino premaza. Delajte po delih, ne nanašajte na sprednji in zadnji del platišča hkrati. Previdno nanesite tanko plast izdelka in ostanke takoj nežno obrišite z mehko in čisto krpo iz mikrovlaken, da se premaz enakomerno poravna. Če je potrebno, vzemite drugo krpo iz mikrovlaken in površino nežno obrišite, da odstranite morebitne proge ali nepravilnosti. Morebitne proge, ki ostanejo približno 2 uri, bo zelo težko odstraniti, po 24 urah pa jih bo mogoče odstraniti le s poliranjem. Delajte na enak način za vsak odsek platišča. Za najboljše hidrofobne rezultate lahko premaz prevlečemo s 4nano Aqua. Premaz je pripravljen za uporabo po približno 2-3 urah. Premaz se popolnoma strdi po približno 14 dneh, odvisno od okoljskih razmer. V tem času platišča ne smete prati ali brisati. Ne nanašajte na velike, fleksibilne površine/materiale (npr. karoserijo avtomobila).

Opombe:

Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo sredstvo preizkusite na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko škoduje organom. H373 Lahko škoduje organom (ledvice) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva primerna za gašenje okoliških materialov. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo…