No Frost je zasnovan hitremu in učinkovitemu odstranjevanju ledu s površine avtomobilskih stekel in drugih steklenih površin.

Navodila za uporabo:
No Frost je izdelek, ki je že pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno. Sredstvo nanesete neposredno na zmrznjeno površino stekla. Počakajte trenutek, da sredstvo začne delovati. Odstranite stopljeni led z brisalci. Po potrebi ponovite postopek.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.
 

No Frost je zasnovan hitremu in učinkovitemu odstranjevanju ledu s površine avtomobilskih stekel in drugih steklenih površin.

Navodila za uporabo:
No Frost je izdelek, ki je že pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno. Sredstvo nanesete neposredno na zmrznjeno površino stekla. Počakajte trenutek, da sredstvo začne delovati. Odstranite stopljeni led z brisalci. Po potrebi ponovite postopek.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.
 

ProElite No Frost 750mL

7,94 

  • sredstvo za hitro odstranjevanju led z avtomobilskih stekel
  • pripravljen za uporabo
  • enostaven nanos
  • zelo učinkovit

2 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

No Frost je zasnovan hitremu in učinkovitemu odstranjevanju ledu s površine avtomobilskih stekel in drugih steklenih površin.

Navodila za uporabo:
No Frost je izdelek, ki je že pripravljen za uporabo, redčenje ni potrebno. Sredstvo nanesete neposredno na zmrznjeno površino stekla. Počakajte trenutek, da sredstvo začne delovati. Odstranite stopljeni led z brisalci. Po potrebi ponovite postopek.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.