Izjemno močno koncentrirano čistilo za čiščenje motornega prostora. Edinstvena sestava vam omogoča, da se poleg najtrdovratnejše umazanije znebite tudi sledi olja in masti. Ima lastnosti pranja in raztapljanja. Pred uporabo je treba izdelek razredčiti z vodo. Pri uporabi izdelka je priporočljivo nositi zaščitne rokavice.

Navodila za uporabo:
Izdelka ne uporabljajte na vroči površini. Sredstvo je potrebno redčiti z vodo v razmerju 1:3. Ne uporabljajte nerazredčenega! Sredstvo enakomerno razpršite na površino, po nekaj minutah temeljito sperite z vodo. Med delovanjem sredstva lahko površino obdelate tudi s čopičem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Izjemno močno koncentrirano čistilo za čiščenje motornega prostora. Edinstvena sestava vam omogoča, da se poleg najtrdovratnejše umazanije znebite tudi sledi olja in masti. Ima lastnosti pranja in raztapljanja. Pred uporabo je treba izdelek razredčiti z vodo. Pri uporabi izdelka je priporočljivo nositi zaščitne rokavice.

Navodila za uporabo:
Izdelka ne uporabljajte na vroči površini. Sredstvo je potrebno redčiti z vodo v razmerju 1:3. Ne uporabljajte nerazredčenega! Sredstvo enakomerno razpršite na površino, po nekaj minutah temeljito sperite z vodo. Med delovanjem sredstva lahko površino obdelate tudi s čopičem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

ProElite Moto Cleaner 1L

11,50 

  • Ne vsebuje topil
  • Enostaven za uporabo
  • Zasnovan za čiščenje motornega prostora
  • Odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
  • pH 13,48-13,68

1 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Izjemno močno koncentrirano čistilo za čiščenje motornega prostora. Edinstvena sestava vam omogoča, da se poleg najtrdovratnejše umazanije znebite tudi sledi olja in masti. Ima lastnosti pranja in raztapljanja. Pred uporabo je treba izdelek razredčiti z vodo. Pri uporabi izdelka je priporočljivo nositi zaščitne rokavice.

Navodila za uporabo:
Izdelka ne uporabljajte na vroči površini. Sredstvo je potrebno redčiti z vodo v razmerju 1:3. Ne uporabljajte nerazredčenega! Sredstvo enakomerno razpršite na površino, po nekaj minutah temeljito sperite z vodo. Med delovanjem sredstva lahko površino obdelate tudi s čopičem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.