ProElite NanoFactor je zelo močna aktivna pena za pranje vozil, ki temelji na nanotehnologiji! Zaradi svojih lastnosti odlično zmehča in odstrani umazanijo. Univerzalna in učinkovita formula pene omogoča gosto in stabilno konsistenco, zato je odlična tudi kot rešitev za specializirane avtopralnice – omogoča doseganje odličnih rezultatov pri pranju avtomobilov, tovornjakov in težkih strojev.

Navodila za uporabo:NanoFactor – aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:50 – 1:100. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon ProElite Brillant Shampoo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

ProElite NanoFactor je zelo močna aktivna pena za pranje vozil, ki temelji na nanotehnologiji! Zaradi svojih lastnosti odlično zmehča in odstrani umazanijo. Univerzalna in učinkovita formula pene omogoča gosto in stabilno konsistenco, zato je odlična tudi kot rešitev za specializirane avtopralnice – omogoča doseganje odličnih rezultatov pri pranju avtomobilov, tovornjakov in težkih strojev.

Navodila za uporabo:NanoFactor – aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:50 – 1:100. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon ProElite Brillant Shampoo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

ProElite NanoFactor 1L

9,94 

  • pH 12,5
  • Brez topil
  • Visoko zmogljiva pena, ki temelji na nano tehnologiji
  • Gosta, stabilna pena
  • 1L koncentrata zadostuje tudi do 100L pripravljenega izdelka

Ni na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

ProElite NanoFactor je zelo močna aktivna pena za pranje vozil, ki temelji na nanotehnologiji! Zaradi svojih lastnosti odlično zmehča in odstrani umazanijo. Univerzalna in učinkovita formula pene omogoča gosto in stabilno konsistenco, zato je odlična tudi kot rešitev za specializirane avtopralnice – omogoča doseganje odličnih rezultatov pri pranju avtomobilov, tovornjakov in težkih strojev.

Navodila za uporabo:NanoFactor – aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:50 – 1:100. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon ProElite Brillant Shampoo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.