Black Gum je profesionalni in učinkovit premaz za pnevmatike, ki ščiti pred praskami in izgubo elastičnosti pnevmatike. Daje hiter in dolgotrajen učinek mokre pnevmatike in osvežujočo barvo! Izdelek je popolnoma varen in biološko razgradljiv, ne pušča mastnih sledi, učinek pa je osupljiv in dolgotrajen.  Na pnevmatiki pusti izredno trpežen satenast učinek! Lahko se uporablja na mokrih pnevmatikah.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Pustite, da se posuši.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Uporabite zaščitna sredstva.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  P264 Po uporabi temeljito umiti… P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,

Black Gum je profesionalni in učinkovit premaz za pnevmatike, ki ščiti pred praskami in izgubo elastičnosti pnevmatike. Daje hiter in dolgotrajen učinek mokre pnevmatike in osvežujočo barvo! Izdelek je popolnoma varen in biološko razgradljiv, ne pušča mastnih sledi, učinek pa je osupljiv in dolgotrajen.  Na pnevmatiki pusti izredno trpežen satenast učinek! Lahko se uporablja na mokrih pnevmatikah.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Pustite, da se posuši.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Uporabite zaščitna sredstva.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  P264 Po uporabi temeljito umiti… P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,

ProElite Black Gum

15,85 73,50 

  • Zelo učinkovit premaz za pnevmatike
  • Ščiti pred praskami in izgubo elastičnosti
  • Ne pušča mastnih sledi
  • Dolgotrajen učinek

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Black Gum je profesionalni in učinkovit premaz za pnevmatike, ki ščiti pred praskami in izgubo elastičnosti pnevmatike. Daje hiter in dolgotrajen učinek mokre pnevmatike in osvežujočo barvo! Izdelek je popolnoma varen in biološko razgradljiv, ne pušča mastnih sledi, učinek pa je osupljiv in dolgotrajen.  Na pnevmatiki pusti izredno trpežen satenast učinek! Lahko se uporablja na mokrih pnevmatikah.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Pustite, da se posuši.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Uporabite zaščitna sredstva.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  P264 Po uporabi temeljito umiti… P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,