Active Formula je izjemno učinkovita aktivna pena z voskom, ki odlično zaščiti površino in ustvari hidrofobni zaščitni sloj. Sredstvo ne pušča sledi. Zahvaljujoč nanodelcem iz voska daje površini sijaj ter prijetno sadno aromo. Sredstvo je primerno za brezkontaktno pranje ter tudi za samopostrežne avtopralnice.

Navodila za uporabo:
Pro Elite Active Formula – pri uporabi ročnega pršilnika aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:20-1:30, pri uporabi penomata, pa aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:3-1:4. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon EliteDetailer.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,

Active Formula je izjemno učinkovita aktivna pena z voskom, ki odlično zaščiti površino in ustvari hidrofobni zaščitni sloj. Sredstvo ne pušča sledi. Zahvaljujoč nanodelcem iz voska daje površini sijaj ter prijetno sadno aromo. Sredstvo je primerno za brezkontaktno pranje ter tudi za samopostrežne avtopralnice.

Navodila za uporabo:
Pro Elite Active Formula – pri uporabi ročnega pršilnika aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:20-1:30, pri uporabi penomata, pa aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:3-1:4. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon EliteDetailer.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,

ProElite Active Formula

9,95 43,75 

  • Sredstvo obogateno z voskom
  • pH 11,30 – 12,30
  • Brez topil
  • Visoka zmogljivost
  • Ne pušča sledi
  • Zahvaljujoč nanodelcem iz voska daje površini sijaj

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Active Formula je izjemno učinkovita aktivna pena z voskom, ki odlično zaščiti površino in ustvari hidrofobni zaščitni sloj. Sredstvo ne pušča sledi. Zahvaljujoč nanodelcem iz voska daje površini sijaj ter prijetno sadno aromo. Sredstvo je primerno za brezkontaktno pranje ter tudi za samopostrežne avtopralnice.

Navodila za uporabo:
Pro Elite Active Formula – pri uporabi ročnega pršilnika aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:20-1:30, pri uporabi penomata, pa aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:3-1:4. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon EliteDetailer.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,