Manufaktura Wosku Wheel Cleaner je sredstvo namenjeno čiščenju platišč pred močnimi usedlinami, kot so: prah z zavornih ploščic, zračna rja. Sestava izdelka zagotavlja močno in varno odstranjevanje umazanije. Zahvaljujoč njegovi varni sestavi s pH 6,5 se izdelek lahko varno uporablja tudi na lakiranih delih karoserije. Ko sredstvo začne delovati, pride do učinka “krvavitve” (sredstvo se obarva v rdečo barvo).

Navodila za uporabo:

Med testiranji sredstvo ni pokazalo nobenih stranskih učinkov na polirane robove platišč ali kromirane elemente, vendar vseeno priporočamo, da sredstvo testirate na neopaznem mestu.
Z priloženim razpršilcem, sredstvo enakomerno razpršite na platišča. Počakajte 2-3 minute, dokler ne opazite učinka “krvavitve”. Izperite z močnim curkom vode po možnosti z visokotlačnim čistilcem.

Opombe:

Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Sredstvo je dražilno.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Manufaktura Wosku Wheel Cleaner je sredstvo namenjeno čiščenju platišč pred močnimi usedlinami, kot so: prah z zavornih ploščic, zračna rja. Sestava izdelka zagotavlja močno in varno odstranjevanje umazanije. Zahvaljujoč njegovi varni sestavi s pH 6,5 se izdelek lahko varno uporablja tudi na lakiranih delih karoserije. Ko sredstvo začne delovati, pride do učinka “krvavitve” (sredstvo se obarva v rdečo barvo).

Navodila za uporabo:

Med testiranji sredstvo ni pokazalo nobenih stranskih učinkov na polirane robove platišč ali kromirane elemente, vendar vseeno priporočamo, da sredstvo testirate na neopaznem mestu.
Z priloženim razpršilcem, sredstvo enakomerno razpršite na platišča. Počakajte 2-3 minute, dokler ne opazite učinka “krvavitve”. Izperite z močnim curkom vode po možnosti z visokotlačnim čistilcem.

Opombe:

Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Sredstvo je dražilno.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Manufaktura Wosku-Wheel Cleaner 1L

15,90 

  • učinkovito odstrani prah zavornih ploščic
  • pH 6,5
  • varen za uporabo na lakiranih delih karoserije
  • ko sredstvo začne delovati se obarva v rdečo barvo

 

 

2 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Manufaktura Wosku Wheel Cleaner je sredstvo namenjeno čiščenju platišč pred močnimi usedlinami, kot so: prah z zavornih ploščic, zračna rja. Sestava izdelka zagotavlja močno in varno odstranjevanje umazanije. Zahvaljujoč njegovi varni sestavi s pH 6,5 se izdelek lahko varno uporablja tudi na lakiranih delih karoserije. Ko sredstvo začne delovati, pride do učinka “krvavitve” (sredstvo se obarva v rdečo barvo).

Navodila za uporabo:

Med testiranji sredstvo ni pokazalo nobenih stranskih učinkov na polirane robove platišč ali kromirane elemente, vendar vseeno priporočamo, da sredstvo testirate na neopaznem mestu.
Z priloženim razpršilcem, sredstvo enakomerno razpršite na platišča. Počakajte 2-3 minute, dokler ne opazite učinka “krvavitve”. Izperite z močnim curkom vode po možnosti z visokotlačnim čistilcem.

Opombe:

Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Sredstvo je dražilno.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.