R.E.D. je izdelek za hitro in učinkovito odstranjuje kovinske nečistoče (zračna rja) sredstvo se ob stiku z umazanijo obarva rdeče

Navodila za uporabo:
R.E.D. je potrebno nanesti na predhodno oprano in hladno površino s pomočjo priložene razpršilke! Izdelek pustite na površini nekaj minut in ne pustite, da se posuši. Ko se sredstvo obarva rdeče, ga temeljito sperite z vodo. Po končanem delu vozilo operite s šamponom za pranje.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo.

R.E.D. je izdelek za hitro in učinkovito odstranjuje kovinske nečistoče (zračna rja) sredstvo se ob stiku z umazanijo obarva rdeče

Navodila za uporabo:
R.E.D. je potrebno nanesti na predhodno oprano in hladno površino s pomočjo priložene razpršilke! Izdelek pustite na površini nekaj minut in ne pustite, da se posuši. Ko se sredstvo obarva rdeče, ga temeljito sperite z vodo. Po končanem delu vozilo operite s šamponom za pranje.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo.

Manufaktura Wosku-R.E.D. 500mL

11,70 

  • učinkovito odstranjuje kovinske nečistoče (zračna rja)
  • sredstvo se ob stiku z umazanijo obarva rdeče

4 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

500ml
1L
10,95 16,45 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

R.E.D. je izdelek za hitro in učinkovito odstranjuje kovinske nečistoče (zračna rja) sredstvo se ob stiku z umazanijo obarva rdeče

Navodila za uporabo:
R.E.D. je potrebno nanesti na predhodno oprano in hladno površino s pomočjo priložene razpršilke! Izdelek pustite na površini nekaj minut in ne pustite, da se posuši. Ko se sredstvo obarva rdeče, ga temeljito sperite z vodo. Po končanem delu vozilo operite s šamponom za pranje.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo.