Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko močno pretresite. Nanesite na platišče in pustite delovati približno 1 minuo. Ne nanašajte na vroča platišča! Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode ali z visokotlačnem čistilcem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P501 Odstraniti vsebino/posodo…

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko močno pretresite. Nanesite na platišče in pustite delovati približno 1 minuo. Ne nanašajte na vroča platišča! Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode ali z visokotlačnem čistilcem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P501 Odstraniti vsebino/posodo…

LIQUID ELEMENTS Dust Cracker 1L

12,20 

  • Zmogljivo, pH-nevtralno čistilo za platišča
  • Lahko se uporablja na vseh vrstah platišč
  • Visoko kakovostne sestavine
  • Močna učinkovitost čiščenja
  • Brez kislin
  • Gelasta konsistenca

6 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko močno pretresite. Nanesite na platišče in pustite delovati približno 1 minuo. Ne nanašajte na vroča platišča! Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode ali z visokotlačnem čistilcem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P501 Odstraniti vsebino/posodo…