Liquid Elements Dust Cracker Extreme je najmočnejše ph-nevtralno čistilo za platišča na trgu vozil! Je visoko intenzivno vrhunsko čistilo brez kisline, za nežno čiščenje vseh vrst platišč. Ph-nevtralna, a zelo učinkovita formula čistila za platišča je inovacija na trgu nege vozil, ki ponuja prave čistilne rešitev za vsako vrsto umazanije. Dust Cracker Extreme je bil razvit predvsem za zelo močno umazanijo, kot je zažgan zavorni prah na platiščih katere koli vrste.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko močno pretresite. Nanesite na platišče in pustite delovati približno 3-5 minut. Ne nanašajte na vroča platišča! Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode ali z visokotlačnem čistilcem. Po potrebi odstranite trdovratne ostanke s čisto krpo iz mikrovlaken (v večini primerov to ni potrebno).

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. P501 Odstraniti vsebino/posodo…

 

Liquid Elements Dust Cracker Extreme je najmočnejše ph-nevtralno čistilo za platišča na trgu vozil! Je visoko intenzivno vrhunsko čistilo brez kisline, za nežno čiščenje vseh vrst platišč. Ph-nevtralna, a zelo učinkovita formula čistila za platišča je inovacija na trgu nege vozil, ki ponuja prave čistilne rešitev za vsako vrsto umazanije. Dust Cracker Extreme je bil razvit predvsem za zelo močno umazanijo, kot je zažgan zavorni prah na platiščih katere koli vrste.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko močno pretresite. Nanesite na platišče in pustite delovati približno 3-5 minut. Ne nanašajte na vroča platišča! Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode ali z visokotlačnem čistilcem. Po potrebi odstranite trdovratne ostanke s čisto krpo iz mikrovlaken (v večini primerov to ni potrebno).

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. P501 Odstraniti vsebino/posodo…

 

LIQUID ELEMENTS Dust Cracker EXTREME 1L

16,90 

  • ph-nevtralno čistilo za platišča
  • izredno kakovostne sestavine
  • izjemno močna učinkovitost
  • zelo nežno čiščenje
  • brez kislin
  • Ekstremno gelasta konsistenca

Ni na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

Liquid Elements Dust Cracker Extreme je najmočnejše ph-nevtralno čistilo za platišča na trgu vozil! Je visoko intenzivno vrhunsko čistilo brez kisline, za nežno čiščenje vseh vrst platišč. Ph-nevtralna, a zelo učinkovita formula čistila za platišča je inovacija na trgu nege vozil, ki ponuja prave čistilne rešitev za vsako vrsto umazanije. Dust Cracker Extreme je bil razvit predvsem za zelo močno umazanijo, kot je zažgan zavorni prah na platiščih katere koli vrste.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko močno pretresite. Nanesite na platišče in pustite delovati približno 3-5 minut. Ne nanašajte na vroča platišča! Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode ali z visokotlačnem čistilcem. Po potrebi odstranite trdovratne ostanke s čisto krpo iz mikrovlaken (v večini primerov to ni potrebno).

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. P501 Odstraniti vsebino/posodo…