K2 Roton PRO je popolnoma nov in hkrati prvi izdelek tovarne K2, ki je namenjen za profesionalni detailing. Sredstvo je namenjeno za čiščenje platišč in odstranjevanje kovinskih delcev (zračne rje) iz lakiranih površin vozila. pH nevtralna formula je popolnoma varna za uporabo na vseh površinah, lahko ga uporabljate tudi na poliranih platiščih. Čistilo vsebuje indikator delovanja in se ob stiku z kovinskim delcem obarva rdeče. Sredstvo deluje izredno hitro in učinkovito. Plastenka je opremljena z merilno skalo, kar omogoča popolni nadzor nad vsebino plastenke. Kvalitetna pršilna glava omogoča dve vrst curka in enakomeren nanos sredstva. Ena izmed pomembnejših lastnosti sredstva je njegov vonj. Za razliko od ostalih podobnih čistil na tržišču ima K2 Roton PRO prijetnejši in manj moteč vonj.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na suho in ohlajeno površino. Pustite delovati 2-3 minute, da čistilo reagira s kovinskim delcem. V primeru kontaminacije se bo čistilo obarvalo rdeče. Za odstranjevanje trdovratnejših delcev si lahko pomagate tudi z gobo ali krpo. Vozilo dobro sperite in operite s šamponom.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli, Natrijev merkaptoacetat. Nevarno:

H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice /zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 (>15%-<30%) : neionske površinsko aktivne snovi; parfumi.

Količina

,

K2 Roton PRO je popolnoma nov in hkrati prvi izdelek tovarne K2, ki je namenjen za profesionalni detailing. Sredstvo je namenjeno za čiščenje platišč in odstranjevanje kovinskih delcev (zračne rje) iz lakiranih površin vozila. pH nevtralna formula je popolnoma varna za uporabo na vseh površinah, lahko ga uporabljate tudi na poliranih platiščih. Čistilo vsebuje indikator delovanja in se ob stiku z kovinskim delcem obarva rdeče. Sredstvo deluje izredno hitro in učinkovito. Plastenka je opremljena z merilno skalo, kar omogoča popolni nadzor nad vsebino plastenke. Kvalitetna pršilna glava omogoča dve vrst curka in enakomeren nanos sredstva. Ena izmed pomembnejših lastnosti sredstva je njegov vonj. Za razliko od ostalih podobnih čistil na tržišču ima K2 Roton PRO prijetnejši in manj moteč vonj.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na suho in ohlajeno površino. Pustite delovati 2-3 minute, da čistilo reagira s kovinskim delcem. V primeru kontaminacije se bo čistilo obarvalo rdeče. Za odstranjevanje trdovratnejših delcev si lahko pomagate tudi z gobo ali krpo. Vozilo dobro sperite in operite s šamponom.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli, Natrijev merkaptoacetat. Nevarno:

H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice /zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 (>15%-<30%) : neionske površinsko aktivne snovi; parfumi.

Količina

,

K2 ROTON PRO

14,98 49,98 

  • Povrne prvotni videz platišč
  • Zagotavlja takojšen učinek brez potrebe po drgnjenju
  • Ne pušča madežev ali prog
  • Omejuje nabiranje prahu in umazanije
  • Zelo enostaven za uporabo in varen za vse vrste platišč
  • Lahko se uporablja za platišča na motociklih

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

K2 Roton PRO je popolnoma nov in hkrati prvi izdelek tovarne K2, ki je namenjen za profesionalni detailing. Sredstvo je namenjeno za čiščenje platišč in odstranjevanje kovinskih delcev (zračne rje) iz lakiranih površin vozila. pH nevtralna formula je popolnoma varna za uporabo na vseh površinah, lahko ga uporabljate tudi na poliranih platiščih. Čistilo vsebuje indikator delovanja in se ob stiku z kovinskim delcem obarva rdeče. Sredstvo deluje izredno hitro in učinkovito. Plastenka je opremljena z merilno skalo, kar omogoča popolni nadzor nad vsebino plastenke. Kvalitetna pršilna glava omogoča dve vrst curka in enakomeren nanos sredstva. Ena izmed pomembnejših lastnosti sredstva je njegov vonj. Za razliko od ostalih podobnih čistil na tržišču ima K2 Roton PRO prijetnejši in manj moteč vonj.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na suho in ohlajeno površino. Pustite delovati 2-3 minute, da čistilo reagira s kovinskim delcem. V primeru kontaminacije se bo čistilo obarvalo rdeče. Za odstranjevanje trdovratnejših delcev si lahko pomagate tudi z gobo ali krpo. Vozilo dobro sperite in operite s šamponom.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: alkoholi, C12-14, etoksilirani, sulfati, natrijeve soli, Natrijev merkaptoacetat. Nevarno:

H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice /zaščito za oči/zaščito za obraz. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 (>15%-<30%) : neionske površinsko aktivne snovi; parfumi.

Količina

,