K2 Klinet Pro je namensko čistilo za odstranjevanje ostankov polirnih past, voskov ali ostankov lepil maskirnih trakov. Površino razmasti in jo pripravi za nanos voskov in ostalih zaščitnih premazov. Predhodno čiščenje površine je tudi ključ do maksimalne obstojnosti zaščitnega premaza. Primeren je tudi za odstranjevanje mastnih madežev iz steklenih površin.

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Napršite na površino ter obrišite s kvalitetno in čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite vse ostanke sredstva.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

K2 Klinet Pro je namensko čistilo za odstranjevanje ostankov polirnih past, voskov ali ostankov lepil maskirnih trakov. Površino razmasti in jo pripravi za nanos voskov in ostalih zaščitnih premazov. Predhodno čiščenje površine je tudi ključ do maksimalne obstojnosti zaščitnega premaza. Primeren je tudi za odstranjevanje mastnih madežev iz steklenih površin.

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Napršite na površino ter obrišite s kvalitetno in čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite vse ostanke sredstva.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

K2 KLINET PRO 1L

9,98 

  • Odlično odstrani ostanke polirnih past, voskov ali lepila maskirnega traku
  • Površini pusti razmaščeno
  • Uporablja se lahko tudi za čiščenje stekel

2 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

K2 Klinet Pro je namensko čistilo za odstranjevanje ostankov polirnih past, voskov ali ostankov lepil maskirnih trakov. Površino razmasti in jo pripravi za nanos voskov in ostalih zaščitnih premazov. Predhodno čiščenje površine je tudi ključ do maksimalne obstojnosti zaščitnega premaza. Primeren je tudi za odstranjevanje mastnih madežev iz steklenih površin.

Navodila za uporabo:
Plastenko pred uporabo dobro pretresite. Napršite na površino ter obrišite s kvalitetno in čisto mikro krpo. Krpo nato obrnite na čisto stran in obrišite vse ostanke sredstva.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: propan-2-ol. Nevarno: H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P303 + P361 + P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo/prho. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.