K2 Bela PRO je aktivna pena za predpranje vozil. Ustvarja bogato in gosto peno katera na površini obstane dlje časa. Zaradi njene pH nevtalne vrednosti je primerna za uporabo na vozilih zaščitenimi z voski, sealanti ali keramičnimi zaščitami. Nežno zmehča umazanijo, katero enostavno sperete s visokotlačnim čistilcem. Edinstvena aroma po znani osvežilni pijači zagotavlja, da je delo z njo prijetno. Primerna je za uporabo v penilcih za visokotlačne čistilce, sistemih za penjenje ali v ročnih penilcih.

Navodila za uporabo:
S pomočjo penilca nanesite zredčen izdelek na ohlajeno vozilo. Pustite delovati par minut oz. dokler pena ne odteče s površine. Vozilo nato sperite z visokotlačnim čistilcem ter operite s šamponom. Zaradi njene pH nevtralne vrednosti jo lahko uporabljate tudi kot šampon za ročno pranje vozil.

Mešalno razmerje:
1:10 – 1:15 – Gosta pena, namenjena za odstranjevanje trdovratnejše umazanije
1:16 – 1:20 – Redkejša pena, namenjena za odstranjevanje lažje umazanije.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: amidi, C8-18 (parno št.) in C18 – nenasičeni, N, N-bis(hidroksietil);tetranatrijev etilendiaminotetraacetat.

H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: (>15%<30%) neionske površinsko aktivne snovi, (<5%)EDTA in njene soli; parfumi

Količina

,

K2 Bela PRO je aktivna pena za predpranje vozil. Ustvarja bogato in gosto peno katera na površini obstane dlje časa. Zaradi njene pH nevtalne vrednosti je primerna za uporabo na vozilih zaščitenimi z voski, sealanti ali keramičnimi zaščitami. Nežno zmehča umazanijo, katero enostavno sperete s visokotlačnim čistilcem. Edinstvena aroma po znani osvežilni pijači zagotavlja, da je delo z njo prijetno. Primerna je za uporabo v penilcih za visokotlačne čistilce, sistemih za penjenje ali v ročnih penilcih.

Navodila za uporabo:
S pomočjo penilca nanesite zredčen izdelek na ohlajeno vozilo. Pustite delovati par minut oz. dokler pena ne odteče s površine. Vozilo nato sperite z visokotlačnim čistilcem ter operite s šamponom. Zaradi njene pH nevtralne vrednosti jo lahko uporabljate tudi kot šampon za ročno pranje vozil.

Mešalno razmerje:
1:10 – 1:15 – Gosta pena, namenjena za odstranjevanje trdovratnejše umazanije
1:16 – 1:20 – Redkejša pena, namenjena za odstranjevanje lažje umazanije.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: amidi, C8-18 (parno št.) in C18 – nenasičeni, N, N-bis(hidroksietil);tetranatrijev etilendiaminotetraacetat.

H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: (>15%<30%) neionske površinsko aktivne snovi, (<5%)EDTA in njene soli; parfumi

Količina

,

K2 BELA PRO ENERGY FRUIT

9,98 29,98 

  • Zelo gosta aktiva pena za predpranje
  • Varen za voske in keramične premaze
  • Nevtralen pH
  • Zmehča in očisti tudi najtrdovratnejšo umazanijo

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

5L
1L
15,54 64,54 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

K2 Bela PRO je aktivna pena za predpranje vozil. Ustvarja bogato in gosto peno katera na površini obstane dlje časa. Zaradi njene pH nevtalne vrednosti je primerna za uporabo na vozilih zaščitenimi z voski, sealanti ali keramičnimi zaščitami. Nežno zmehča umazanijo, katero enostavno sperete s visokotlačnim čistilcem. Edinstvena aroma po znani osvežilni pijači zagotavlja, da je delo z njo prijetno. Primerna je za uporabo v penilcih za visokotlačne čistilce, sistemih za penjenje ali v ročnih penilcih.

Navodila za uporabo:
S pomočjo penilca nanesite zredčen izdelek na ohlajeno vozilo. Pustite delovati par minut oz. dokler pena ne odteče s površine. Vozilo nato sperite z visokotlačnim čistilcem ter operite s šamponom. Zaradi njene pH nevtralne vrednosti jo lahko uporabljate tudi kot šampon za ročno pranje vozil.

Mešalno razmerje:
1:10 – 1:15 – Gosta pena, namenjena za odstranjevanje trdovratnejše umazanije
1:16 – 1:20 – Redkejša pena, namenjena za odstranjevanje lažje umazanije.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: amidi, C8-18 (parno št.) in C18 – nenasičeni, N, N-bis(hidroksietil);tetranatrijev etilendiaminotetraacetat.

H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščito za oči/obraz. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004: (>15%<30%) neionske površinsko aktivne snovi, (<5%)EDTA in njene soli; parfumi

Količina

,