K2 APC Strong PRO je visoko koncentrirano čistilo za čiščenje različnih površin. Primeren je za odstranjevanje najtrdovratnejših umazanij iz plastik, vinila, gume, tekstila in ostalih površin. Primeren je za uporabo tudi kot predpranje za zunanje dele vozil.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo v razmerju minimalno 1:4 in maksimalno 1:80. Napršite na površino, ki jo želite očistiti, počakajte par minut sperite. Za čiščenje tekstila ali ostalih umazanih površin si lahko pomagate s ščetko. Uporaba tople vode znatno pospeši proces čiščenja. Na koncu prebrišemo z čisto mikro krpo.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.

Količina

,

K2 APC Strong PRO je visoko koncentrirano čistilo za čiščenje različnih površin. Primeren je za odstranjevanje najtrdovratnejših umazanij iz plastik, vinila, gume, tekstila in ostalih površin. Primeren je za uporabo tudi kot predpranje za zunanje dele vozil.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo v razmerju minimalno 1:4 in maksimalno 1:80. Napršite na površino, ki jo želite očistiti, počakajte par minut sperite. Za čiščenje tekstila ali ostalih umazanih površin si lahko pomagate s ščetko. Uporaba tople vode znatno pospeši proces čiščenja. Na koncu prebrišemo z čisto mikro krpo.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.

Količina

,

K2 APC STRONG

10,98 32,98 

  • Izjemno močno in rahlo peneče sredstvo za čiščenje vseh površin znotraj in zunaj
  • Odlično je tudi za predpranje zunanjosti avtomobila
  • Ne pušča sledi ali belih lis
  • Uporablja se na plastičnih in vinilnih elementih, karoseriji, pnevmatikah in platiščih

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

K2 APC Strong PRO je visoko koncentrirano čistilo za čiščenje različnih površin. Primeren je za odstranjevanje najtrdovratnejših umazanij iz plastik, vinila, gume, tekstila in ostalih površin. Primeren je za uporabo tudi kot predpranje za zunanje dele vozil.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo v razmerju minimalno 1:4 in maksimalno 1:80. Napršite na površino, ki jo želite očistiti, počakajte par minut sperite. Za čiščenje tekstila ali ostalih umazanih površin si lahko pomagate s ščetko. Uporaba tople vode znatno pospeši proces čiščenja. Na koncu prebrišemo z čisto mikro krpo.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.

Količina

,