K2 APC Neutral PRO je univerzalno čistilno sredstvo z nevtralno pH vrednostjo. Namenjen je za čiščenje vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Varen je za uporabo na plastičnih, vinilnih in tekstilnih površinah, karoseriji, pnevmatikah in platiščih. Odlično prodre v jedro umazanije ter jo hitro in enostavno razgradi. Na očiščenih elementih ne pušča belih sledi.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo v razmerju minimalno 1:4 in maksimalno 1:80. Napršite na površino, ki jo želite očistiti, počakajte par minut sperite. Za čiščenje tekstila ali ostalih umazanih površin si lahko pomagate s ščetko. Uporaba tople vode znatno pospeši proces čiščenja. Na koncu prebrišemo z čisto mikro krpo.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.

Količina

,

K2 APC Neutral PRO je univerzalno čistilno sredstvo z nevtralno pH vrednostjo. Namenjen je za čiščenje vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Varen je za uporabo na plastičnih, vinilnih in tekstilnih površinah, karoseriji, pnevmatikah in platiščih. Odlično prodre v jedro umazanije ter jo hitro in enostavno razgradi. Na očiščenih elementih ne pušča belih sledi.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo v razmerju minimalno 1:4 in maksimalno 1:80. Napršite na površino, ki jo želite očistiti, počakajte par minut sperite. Za čiščenje tekstila ali ostalih umazanih površin si lahko pomagate s ščetko. Uporaba tople vode znatno pospeši proces čiščenja. Na koncu prebrišemo z čisto mikro krpo.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.

Količina

,

K2 APC NEUTRAL PRO

11,20 34,98 

  • Univerzalno čistilo z nevtralnim pH
  • Dobro deluje tako znotraj kot zunaj avtomobila
  • Lahko se uporablja za čiščenje plastike, vinila, karoserije, pnevmatik, platišč ali tekstila
  • Odlično prodre v umazanijo in ne pušča belih sledi na očiščenih delih

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

K2 APC Neutral PRO je univerzalno čistilno sredstvo z nevtralno pH vrednostjo. Namenjen je za čiščenje vseh vrst zunanjih in notranjih površin. Varen je za uporabo na plastičnih, vinilnih in tekstilnih površinah, karoseriji, pnevmatikah in platiščih. Odlično prodre v jedro umazanije ter jo hitro in enostavno razgradi. Na očiščenih elementih ne pušča belih sledi.

Navodila za uporabo:
Sredstvo zredčite z vodo v razmerju minimalno 1:4 in maksimalno 1:80. Napršite na površino, ki jo želite očistiti, počakajte par minut sperite. Za čiščenje tekstila ali ostalih umazanih površin si lahko pomagate s ščetko. Uporaba tople vode znatno pospeši proces čiščenja. Na koncu prebrišemo z čisto mikro krpo.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Pozor: H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi. Sestavine po Uredbi o detergentih EC 648/2004 < 5%: neionske površinsko aktivne snovi, < 5% amfoterne površinsko aktivne snovi, < 5% anionske površinske aktivne snovi; parfumi; konzervansi.

Količina

,