EliteDetailer Quick Tire Dressing je hiter, učinkovit in enostaven premaz za pnevmatike. Ima prijeten vonj po sladkem. Obnavlja vitalne elemente za ohranjanje pnevmatik ter daje globok in čist črn sijaj. Ustvarja zaščitni sloj, ki s svojimi hidrofobnimi lastnostmi zmanjša oprijem umazanije.  Zaradi vsebnosti smole in silicijevega dioksida dolgotrajno vpliva na učinek nove pnevmatike.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Majhno količino sredstva nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Ostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H319 Povzroča hudo draženje oči. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Quick Tire Dressing je hiter, učinkovit in enostaven premaz za pnevmatike. Ima prijeten vonj po sladkem. Obnavlja vitalne elemente za ohranjanje pnevmatik ter daje globok in čist črn sijaj. Ustvarja zaščitni sloj, ki s svojimi hidrofobnimi lastnostmi zmanjša oprijem umazanije.  Zaradi vsebnosti smole in silicijevega dioksida dolgotrajno vpliva na učinek nove pnevmatike.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Majhno količino sredstva nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Ostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H319 Povzroča hudo draženje oči. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Quick Tire Dressing 500mL

15,55 

  • Hiter in enostaven premaz za pnevmatike
  • Zelo učinkovit
  • Ustvari hidrofobni zaščitni sloj
  • Obnavlja vitalne dele pnevmatik
  • Pusti satenast videz

3 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

Ni na zalogi
5L
1L
15,85 73,50 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka
100mL
250mL
8,95 15,12 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

EliteDetailer Quick Tire Dressing je hiter, učinkovit in enostaven premaz za pnevmatike. Ima prijeten vonj po sladkem. Obnavlja vitalne elemente za ohranjanje pnevmatik ter daje globok in čist črn sijaj. Ustvarja zaščitni sloj, ki s svojimi hidrofobnimi lastnostmi zmanjša oprijem umazanije.  Zaradi vsebnosti smole in silicijevega dioksida dolgotrajno vpliva na učinek nove pnevmatike.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Majhno količino sredstva nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Ostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H319 Povzroča hudo draženje oči. H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.