EliteDetailer DE-Iron Red je visoko tehnološko dovršeno, pH nevtralno čistilo s prijetnim vonjem mete za odstranjevanje kovinskih nečistoč (zračna rja). Omogoča tako imenovani učinek “krvavitve” kovinske umazanije na avtomobilski barvi. Varen je za uporabo na vseh površinah (avtomobilske barve, steklo in umetne mase). Visoka viskoznost izdelka zagotavlja, da dolgo časa ostane na površini, ki se čisti in globoko prodre v nečistoče.

Navodila za uporabo:
DE-Iron Red je potrebno nanesti na hladno površino s pomočjo priložene razpršilke! Izdelek pustite na površini nekaj minut in ne pustite, da se posuši. Ko se sredstvo obarva rdeče, ga temeljito sperite z vodo. Po potrebi postopek ponovite.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo.

Količina

,

EliteDetailer DE-Iron Red je visoko tehnološko dovršeno, pH nevtralno čistilo s prijetnim vonjem mete za odstranjevanje kovinskih nečistoč (zračna rja). Omogoča tako imenovani učinek “krvavitve” kovinske umazanije na avtomobilski barvi. Varen je za uporabo na vseh površinah (avtomobilske barve, steklo in umetne mase). Visoka viskoznost izdelka zagotavlja, da dolgo časa ostane na površini, ki se čisti in globoko prodre v nečistoče.

Navodila za uporabo:
DE-Iron Red je potrebno nanesti na hladno površino s pomočjo priložene razpršilke! Izdelek pustite na površini nekaj minut in ne pustite, da se posuši. Ko se sredstvo obarva rdeče, ga temeljito sperite z vodo. Po potrebi postopek ponovite.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo.

Količina

,

Elite Detailer DE-Iron Red

15,95 76,85 

  • Visoko tehnološko dovršeno čistilo za odstranjevanje kovinskih nečistoč
  • pH nevtralno
  • Prijeten vonj mete
  • Varen za vse površine

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

500ml
1L
10,95 16,45 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

EliteDetailer DE-Iron Red je visoko tehnološko dovršeno, pH nevtralno čistilo s prijetnim vonjem mete za odstranjevanje kovinskih nečistoč (zračna rja). Omogoča tako imenovani učinek “krvavitve” kovinske umazanije na avtomobilski barvi. Varen je za uporabo na vseh površinah (avtomobilske barve, steklo in umetne mase). Visoka viskoznost izdelka zagotavlja, da dolgo časa ostane na površini, ki se čisti in globoko prodre v nečistoče.

Navodila za uporabo:
DE-Iron Red je potrebno nanesti na hladno površino s pomočjo priložene razpršilke! Izdelek pustite na površini nekaj minut in ne pustite, da se posuši. Ko se sredstvo obarva rdeče, ga temeljito sperite z vodo. Po potrebi postopek ponovite.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P501 Odstraniti vsebino/posodo.

Količina

,