EliteDetailer Water Spot s prijetno aromo kave in vanilije učinkovito odstranjuje trdovratne sledi vodnega kamna s površine. Odstranjuje soli, metalne delce in siliko, ki se jo izredno težko odstrani. Varen tudi za uporabo na površinah, ki so predhodno zaščiteni z voski ali keramično prevleko.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. EliteDetailer Water Spot napršite na hladno površino, katero nameravate očistiti. Površino obdelajte s čopičem ali krpo iz mikrovlaken ter obrišite do suhega. Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.

Opombe:
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5-25°C.
Ne dovolite, da ta izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Pred nanosom preverite, ali je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna, ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Water Spot s prijetno aromo kave in vanilije učinkovito odstranjuje trdovratne sledi vodnega kamna s površine. Odstranjuje soli, metalne delce in siliko, ki se jo izredno težko odstrani. Varen tudi za uporabo na površinah, ki so predhodno zaščiteni z voski ali keramično prevleko.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. EliteDetailer Water Spot napršite na hladno površino, katero nameravate očistiti. Površino obdelajte s čopičem ali krpo iz mikrovlaken ter obrišite do suhega. Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.

Opombe:
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5-25°C.
Ne dovolite, da ta izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Pred nanosom preverite, ali je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna, ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Water Spot 500mL

9,55 

  • Odstrani vodne madeže in vodni kamen
  • Prijetna aroma kave in vanilie
  • Nežen do premazov

5 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

EliteDetailer Water Spot s prijetno aromo kave in vanilije učinkovito odstranjuje trdovratne sledi vodnega kamna s površine. Odstranjuje soli, metalne delce in siliko, ki se jo izredno težko odstrani. Varen tudi za uporabo na površinah, ki so predhodno zaščiteni z voski ali keramično prevleko.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. EliteDetailer Water Spot napršite na hladno površino, katero nameravate očistiti. Površino obdelajte s čopičem ali krpo iz mikrovlaken ter obrišite do suhega. Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.

Opombe:
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5-25°C.
Ne dovolite, da ta izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Pred nanosom preverite, ali je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna, ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok.  P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.