EliteDetailer Tire Cleaner (koncentrat) je inovativen izdelek za čiščenje in razmaščevanje pnevmatik (gum) s sladko sadno aromo. Odstranjuje stare premaze in globoko vžrto umazanijo. Pripravi pnevmatike za nanos nadaljnjih zaščitnih premazov. Varen je za uporabo na vseh vrstah pnevmatik.

Navodila za uporabo:
Pnevmatiko sperite z vodo in nanjo napršite EliteDetailer Tire Cleaner razredčen v razmerju 1:10. Priporočamo, da si pri čiščenju pomagate s krtačo ali čopičem s tršimi ščetinami. Pnevmatiko nato sperite z visokotlačnim čistilcem ter zaščitite s premazom EliteDetailer Creme Tire Dressing ali EliteDetailer Quick Tire Dressing.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

 

EliteDetailer Tire Cleaner (koncentrat) je inovativen izdelek za čiščenje in razmaščevanje pnevmatik (gum) s sladko sadno aromo. Odstranjuje stare premaze in globoko vžrto umazanijo. Pripravi pnevmatike za nanos nadaljnjih zaščitnih premazov. Varen je za uporabo na vseh vrstah pnevmatik.

Navodila za uporabo:
Pnevmatiko sperite z vodo in nanjo napršite EliteDetailer Tire Cleaner razredčen v razmerju 1:10. Priporočamo, da si pri čiščenju pomagate s krtačo ali čopičem s tršimi ščetinami. Pnevmatiko nato sperite z visokotlačnim čistilcem ter zaščitite s premazom EliteDetailer Creme Tire Dressing ali EliteDetailer Quick Tire Dressing.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

 

Elite Detailer Tire Cleaner 1L

15,54 

  • Razmasti in očisti pnevmatik
  • Odstrani stare premaze
  • Pripravi pnevmatiko za nanos zaščite
  • Prijete vonj po sadju

1 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

500ml
1L
9,45 13,95 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka
250mL
500ml
9,95 13,95 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

EliteDetailer Tire Cleaner (koncentrat) je inovativen izdelek za čiščenje in razmaščevanje pnevmatik (gum) s sladko sadno aromo. Odstranjuje stare premaze in globoko vžrto umazanijo. Pripravi pnevmatike za nanos nadaljnjih zaščitnih premazov. Varen je za uporabo na vseh vrstah pnevmatik.

Navodila za uporabo:
Pnevmatiko sperite z vodo in nanjo napršite EliteDetailer Tire Cleaner razredčen v razmerju 1:10. Priporočamo, da si pri čiščenju pomagate s krtačo ali čopičem s tršimi ščetinami. Pnevmatiko nato sperite z visokotlačnim čistilcem ter zaščitite s premazom EliteDetailer Creme Tire Dressing ali EliteDetailer Quick Tire Dressing.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.