EliteDetailer Tar&Glue je pripravek za odstranjevanje nečistoč kot so smola, katran, lepila, ostanki nalepk in asfalta. Zaradi nevtralnega pH je varen za vse površine, tudi za stekla, plastiko in krom, poleg tega se ga lahko uporablja tudi na površinah predhodno zaščitenih z voski in keramičnimi prevlekami. Pripravek ima prijeten vonj po sladkarijah, ki zagotavlja lažjo uporabo. Izdelek zaradi svoje visoke viskoznosti dolgo ostane na površini in globoko prodre v umazanijo.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Sredstvo razpršite na hladno površino in pustite delovati nekaj minut. Ne pustite, da se posuši na površini. Temeljito sperite z vodo, po potrebi ponovite postopek.
Po uporabi sredstva za odstranjevanje katrana in lepila je priporočljivo avto temeljito oprati s šamponom.

Opombe:
EliteDetailer Tar&Glue se nanaša samo na suho površino.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5-25°C.
Ne dovolite, da ta izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Pred nanosom preverite, ali je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna, ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H319 Povzroča hudo draženje oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Tar&Glue je pripravek za odstranjevanje nečistoč kot so smola, katran, lepila, ostanki nalepk in asfalta. Zaradi nevtralnega pH je varen za vse površine, tudi za stekla, plastiko in krom, poleg tega se ga lahko uporablja tudi na površinah predhodno zaščitenih z voski in keramičnimi prevlekami. Pripravek ima prijeten vonj po sladkarijah, ki zagotavlja lažjo uporabo. Izdelek zaradi svoje visoke viskoznosti dolgo ostane na površini in globoko prodre v umazanijo.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Sredstvo razpršite na hladno površino in pustite delovati nekaj minut. Ne pustite, da se posuši na površini. Temeljito sperite z vodo, po potrebi ponovite postopek.
Po uporabi sredstva za odstranjevanje katrana in lepila je priporočljivo avto temeljito oprati s šamponom.

Opombe:
EliteDetailer Tar&Glue se nanaša samo na suho površino.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5-25°C.
Ne dovolite, da ta izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Pred nanosom preverite, ali je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna, ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H319 Povzroča hudo draženje oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Tar&Glue 750mL

15,54 

  • Nevtralen pH
  • Visoka vsebnost površinsko aktivnih snovi
  • Prijeten vonj
  • Visoka zmogljivost
  • Varen za vse površine, kot so steklo, plastika, krom in aluminij
  • Odstranjuje 100% umazanije iz katrana, asfalta in smole
  • Odstranjuje ostanke lepila in nalepk

8 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

EliteDetailer Tar&Glue je pripravek za odstranjevanje nečistoč kot so smola, katran, lepila, ostanki nalepk in asfalta. Zaradi nevtralnega pH je varen za vse površine, tudi za stekla, plastiko in krom, poleg tega se ga lahko uporablja tudi na površinah predhodno zaščitenih z voski in keramičnimi prevlekami. Pripravek ima prijeten vonj po sladkarijah, ki zagotavlja lažjo uporabo. Izdelek zaradi svoje visoke viskoznosti dolgo ostane na površini in globoko prodre v umazanijo.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Sredstvo razpršite na hladno površino in pustite delovati nekaj minut. Ne pustite, da se posuši na površini. Temeljito sperite z vodo, po potrebi ponovite postopek.
Po uporabi sredstva za odstranjevanje katrana in lepila je priporočljivo avto temeljito oprati s šamponom.

Opombe:
EliteDetailer Tar&Glue se nanaša samo na suho površino.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5-25°C.
Ne dovolite, da ta izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Pred nanosom preverite, ali je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna, ne uporabljajte na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H319 Povzroča hudo draženje oči. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.