EliteDetailer Red Shock Rim je sredstvo za čiščenje platišč z nevtralnim pH, ki odstranjuje kovinske nečistoče in umazanijo zavornih ploščic. Varno za vse vrste platišč, krom, nikelj in lakirane površine. Ustvari učinek “krvavitve platišča”. Z vonjem po kavi.

Navodila za uporabo:
Red Shock Rim enakomerno razpršite po hladnih platiščih ter ga pustite delovati nekaj minut (3 minute). Po potrebi uporabite krtačo ali čopič za platišča. Po spremembi barve površino temeljito sperite z vodo, po možnosti z visokotlačnim čistilcem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Sredstvo je dražilno.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Red Shock Rim je sredstvo za čiščenje platišč z nevtralnim pH, ki odstranjuje kovinske nečistoče in umazanijo zavornih ploščic. Varno za vse vrste platišč, krom, nikelj in lakirane površine. Ustvari učinek “krvavitve platišča”. Z vonjem po kavi.

Navodila za uporabo:
Red Shock Rim enakomerno razpršite po hladnih platiščih ter ga pustite delovati nekaj minut (3 minute). Po potrebi uporabite krtačo ali čopič za platišča. Po spremembi barve površino temeljito sperite z vodo, po možnosti z visokotlačnim čistilcem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Sredstvo je dražilno.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Red Shock Rim 750mL

15,54 

  • pH nevtralen
  • Varen za vse vrste platišč
  • Odstrani kovinske nečistoče
  • Vonj po kavi

1 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

5L
750mL
9,95 49,95 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

EliteDetailer Red Shock Rim je sredstvo za čiščenje platišč z nevtralnim pH, ki odstranjuje kovinske nečistoče in umazanijo zavornih ploščic. Varno za vse vrste platišč, krom, nikelj in lakirane površine. Ustvari učinek “krvavitve platišča”. Z vonjem po kavi.

Navodila za uporabo:
Red Shock Rim enakomerno razpršite po hladnih platiščih ter ga pustite delovati nekaj minut (3 minute). Po potrebi uporabite krtačo ali čopič za platišča. Po spremembi barve površino temeljito sperite z vodo, po možnosti z visokotlačnim čistilcem.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Sredstvo je dražilno.
Po uporabi si temeljito umijte roke.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Ne pustite, da se sredstvo posuši na površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.