EliteDetailer Professional Glass Cleaner je pripravek za čiščenje stekel in ogledal. Popolnoma odstrani vso umazanijo, vključno s težko odstranljivimi organskimi in mineralnimi nečistočami, kot so ptičji iztrebki, vodne pege in nikotinski film. Varen za uporabo na zatemnjenih steklih. Sredstvo na površini ne pušča sledi.

Navodila za uporabo:
Izdelek enakomerno nanesite na površino za čiščenje s priloženim razpršilcem. Obrišite s krpo iz mikrovlaken ali papirnato brisačo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

 

EliteDetailer Professional Glass Cleaner je pripravek za čiščenje stekel in ogledal. Popolnoma odstrani vso umazanijo, vključno s težko odstranljivimi organskimi in mineralnimi nečistočami, kot so ptičji iztrebki, vodne pege in nikotinski film. Varen za uporabo na zatemnjenih steklih. Sredstvo na površini ne pušča sledi.

Navodila za uporabo:
Izdelek enakomerno nanesite na površino za čiščenje s priloženim razpršilcem. Obrišite s krpo iz mikrovlaken ali papirnato brisačo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

 

Elite Detailer Professional Glass Cleaner 500mL

9,75 

  • Odstrani vso umazanijo
  • Ne pušča sledi
  • Varen na zatemnjenih steklih

3 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

100mL
30mL
8,50 18,37 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka
250mL
1L
7,75 23,45 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

EliteDetailer Professional Glass Cleaner je pripravek za čiščenje stekel in ogledal. Popolnoma odstrani vso umazanijo, vključno s težko odstranljivimi organskimi in mineralnimi nečistočami, kot so ptičji iztrebki, vodne pege in nikotinski film. Varen za uporabo na zatemnjenih steklih. Sredstvo na površini ne pušča sledi.

Navodila za uporabo:
Izdelek enakomerno nanesite na površino za čiščenje s priloženim razpršilcem. Obrišite s krpo iz mikrovlaken ali papirnato brisačo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.