EliteDetailer Plastic Ext Dressing je premaz za zunanje plastične površine z vonjem tropskega sadja. Obnavlja prvotni videz plastičnih elementov, poveča globino barve in ščiti elemente pred obledelostjo barve. Pusti dolgotrajen hidrofobni učinek.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka priporočamo, da površino očistite s čistilom za plastične površine. S pomočjo aplikatorja enakomerno nanesite majhno količino Plastic Ext Dressing na suho in čisto površino tako, da na površini ustvarite tanko plast. Preostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Izdelka ne uporabljajte za notranjo avtomobilsko plastiko.
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Plastic Ext Dressing je premaz za zunanje plastične površine z vonjem tropskega sadja. Obnavlja prvotni videz plastičnih elementov, poveča globino barve in ščiti elemente pred obledelostjo barve. Pusti dolgotrajen hidrofobni učinek.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka priporočamo, da površino očistite s čistilom za plastične površine. S pomočjo aplikatorja enakomerno nanesite majhno količino Plastic Ext Dressing na suho in čisto površino tako, da na površini ustvarite tanko plast. Preostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Izdelka ne uporabljajte za notranjo avtomobilsko plastiko.
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Plastic Ext Dressing 500mL

12,94 

  • Povrne original videz zunanjim plastičnim površinam
  • Ščiti pred izgubo barve
  • Poudari globino barve
  • Na površini pusti trajen hidrofobni učinek

5 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

EliteDetailer Plastic Ext Dressing je premaz za zunanje plastične površine z vonjem tropskega sadja. Obnavlja prvotni videz plastičnih elementov, poveča globino barve in ščiti elemente pred obledelostjo barve. Pusti dolgotrajen hidrofobni učinek.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka priporočamo, da površino očistite s čistilom za plastične površine. S pomočjo aplikatorja enakomerno nanesite majhno količino Plastic Ext Dressing na suho in čisto površino tako, da na površini ustvarite tanko plast. Preostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Izdelka ne uporabljajte za notranjo avtomobilsko plastiko.
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Ne pustite, da izdelek zamrzne ali se pregreje.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.