EliteDetailer Moto Washer je alkalni koncentrat za odstranjevanje mastnih oblog in usedlin v motornem prostoru. Zahvaljujoč skrbno izbranim sestavinam je varen za plastične in gumijaste elemente. Ne povzroča belih madežev na plastičnih in gumijastih elementih.

Navodila za uporabo:
Izdelka ne uporabljajte na vroči površini. Za težko umazanijo uporabite razmerje 1:5, za lažjo umazanijo 1:10. Ne uporabljajte nerazredčenega! Sredstvo enakomerno razpršite na površino in jo obdelajte s čopičem, nato preostanek sredstva in umazanijo temeljito sperite z vodo pod pritiskom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Moto Washer je alkalni koncentrat za odstranjevanje mastnih oblog in usedlin v motornem prostoru. Zahvaljujoč skrbno izbranim sestavinam je varen za plastične in gumijaste elemente. Ne povzroča belih madežev na plastičnih in gumijastih elementih.

Navodila za uporabo:
Izdelka ne uporabljajte na vroči površini. Za težko umazanijo uporabite razmerje 1:5, za lažjo umazanijo 1:10. Ne uporabljajte nerazredčenega! Sredstvo enakomerno razpršite na površino in jo obdelajte s čopičem, nato preostanek sredstva in umazanijo temeljito sperite z vodo pod pritiskom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Moto Washer 1L

9,45 

  • Odstranjuje mastne obloge
  • Varen za plastične in gumijaste elemente
  • Ne povzroča madežev

8 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

EliteDetailer Moto Washer je alkalni koncentrat za odstranjevanje mastnih oblog in usedlin v motornem prostoru. Zahvaljujoč skrbno izbranim sestavinam je varen za plastične in gumijaste elemente. Ne povzroča belih madežev na plastičnih in gumijastih elementih.

Navodila za uporabo:
Izdelka ne uporabljajte na vroči površini. Za težko umazanijo uporabite razmerje 1:5, za lažjo umazanijo 1:10. Ne uporabljajte nerazredčenega! Sredstvo enakomerno razpršite na površino in jo obdelajte s čopičem, nato preostanek sredstva in umazanijo temeljito sperite z vodo pod pritiskom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Lahko povzroči draženje kože in oči.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.