Elite Detailer Gum Shiner je inovativni pripravek za nego in obnovo gumijastih preprog, obnovi prvotno črnino gume in olajša naknadno pranje. Prednost izdelka je tudi, da ne naredi predpražnikov spolzkih.

Navodila za uporabo:
Gum Shiner z razpršilko enakomerno razpršite na čist in suh gumijast tepih in pustite, da se posuši. Odvečno količino sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

 

Elite Detailer Gum Shiner je inovativni pripravek za nego in obnovo gumijastih preprog, obnovi prvotno črnino gume in olajša naknadno pranje. Prednost izdelka je tudi, da ne naredi predpražnikov spolzkih.

Navodila za uporabo:
Gum Shiner z razpršilko enakomerno razpršite na čist in suh gumijast tepih in pustite, da se posuši. Odvečno količino sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

 

Elite Detailer Gum Shiner 500mL

12,55 

  • Pripravek za nego in obnovo gumijastih preprog
  • Pripravljen in enostaven za uporabo
  • Obnovi črnino gume

6 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

5L
1L
6,95 19,95 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

Elite Detailer Gum Shiner je inovativni pripravek za nego in obnovo gumijastih preprog, obnovi prvotno črnino gume in olajša naknadno pranje. Prednost izdelka je tudi, da ne naredi predpražnikov spolzkih.

Navodila za uporabo:
Gum Shiner z razpršilko enakomerno razpršite na čist in suh gumijast tepih in pustite, da se posuši. Odvečno količino sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!
H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.