Navodila za uporabo:
Sredstvo nanesite na čisto in suho tesnilo s priloženim aplikatorjem. Enakomerno razporedite in pustite, da se posuši.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA STRUPITVE/zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Navodila za uporabo:
Sredstvo nanesite na čisto in suho tesnilo s priloženim aplikatorjem. Enakomerno razporedite in pustite, da se posuši.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA STRUPITVE/zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Gum Protector 200mL

8,55 

  • Sredstvo za vzdrževanje avtomobilskih tesnil
  • Napredna formula ščiti pred razpokami, zmrzovanju
  • Vlaži tesnila okoli avtomobilskih vrat

3 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Navodila za uporabo:
Sredstvo nanesite na čisto in suho tesnilo s priloženim aplikatorjem. Enakomerno razporedite in pustite, da se posuši.

Opombe:
Pred uporabo zaščitite kožo, uporabite zaščitne rokavice in zaščito za oči in obraz.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA STRUPITVE/zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.