Detailing Citric Foam je visoko koncentrirana aktivna pena z rahlo kislo reakcijo in vonjem tropskega sadja. Oblikuje gosto peno s konsistenco kreme. Varno za uporabo na predhodno nanešenih keramičnih premazih. Zahvaljujoč visoki vsebnosti površinsko aktivnih snovi je idealna za mehčanje in odstranjevanje vseh nečistoč s površine ter odstranjevanje vodnih madežev.

Navodila za uporabo:
Detailing Citric Foam – aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:5 – 1:15. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon EliteDetailer.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti… P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA STRUPITVE/zdravnika.

Količina

,

Detailing Citric Foam je visoko koncentrirana aktivna pena z rahlo kislo reakcijo in vonjem tropskega sadja. Oblikuje gosto peno s konsistenco kreme. Varno za uporabo na predhodno nanešenih keramičnih premazih. Zahvaljujoč visoki vsebnosti površinsko aktivnih snovi je idealna za mehčanje in odstranjevanje vseh nečistoč s površine ter odstranjevanje vodnih madežev.

Navodila za uporabo:
Detailing Citric Foam – aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:5 – 1:15. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon EliteDetailer.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti… P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA STRUPITVE/zdravnika.

Količina

,

Elite Detailer Detailing Citric Foam

10,95 33,55 

  • Aktivna pena z rahlo kislo reakcijo
  • Oblikuje gosto peno s konsistenco kreme
  • pH nevtralna
  • Brez kancerogenih snovi
  • Vonj po tropskem sadju

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Detailing Citric Foam je visoko koncentrirana aktivna pena z rahlo kislo reakcijo in vonjem tropskega sadja. Oblikuje gosto peno s konsistenco kreme. Varno za uporabo na predhodno nanešenih keramičnih premazih. Zahvaljujoč visoki vsebnosti površinsko aktivnih snovi je idealna za mehčanje in odstranjevanje vseh nečistoč s površine ter odstranjevanje vodnih madežev.

Navodila za uporabo:
Detailing Citric Foam – aktivno peno zmešajte z vodo v razmerju 1:5 – 1:15. Aktivno peno nanesite na suho vozilo. Pustite, da pena stoji nekaj minut, da se umazanija zmehča. Vozilo izperite, po možnosti s tlačnim čistilnikom. Po temeljitem spiranju vozila nadaljujte s postopkom pranja, priporočamo šampon EliteDetailer.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti… P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA STRUPITVE/zdravnika.

Količina

,