EliteDetailer Creme Tire Dressing je izjemno trpežna krema za gume in gumijaste elemente z vonjem po sladkem. Omogoča trajno zaščito pred vremenskimi razmerami in preprečuje staranje gume. Pusti dolgotrajen hidrofobni učinek. Omogoča dva zaključna učinka, odvisno od števila nanešenih slojev. Vsebuje smolo in kremen.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Če želite mat videz, majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Ostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken. Če želite visok sijaj, majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike in pustite da se posuši. Za boljši rezultat postopek ponovite 1-3x.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Creme Tire Dressing je izjemno trpežna krema za gume in gumijaste elemente z vonjem po sladkem. Omogoča trajno zaščito pred vremenskimi razmerami in preprečuje staranje gume. Pusti dolgotrajen hidrofobni učinek. Omogoča dva zaključna učinka, odvisno od števila nanešenih slojev. Vsebuje smolo in kremen.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Če želite mat videz, majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Ostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken. Če želite visok sijaj, majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike in pustite da se posuši. Za boljši rezultat postopek ponovite 1-3x.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Creme Tire Dressing 500mL

15,54 

  • Izjemno trpežen in obstojen premaz
  • Dolgotrajen hidrofobni učinek
  • Mat ali sijoči izgled
  • Prijeten vonj

7 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

100mL
250mL
8,95 15,12 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

EliteDetailer Creme Tire Dressing je izjemno trpežna krema za gume in gumijaste elemente z vonjem po sladkem. Omogoča trajno zaščito pred vremenskimi razmerami in preprečuje staranje gume. Pusti dolgotrajen hidrofobni učinek. Omogoča dva zaključna učinka, odvisno od števila nanešenih slojev. Vsebuje smolo in kremen.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo izdelka pnevmatike dobro očistite. Če želite mat videz, majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike. Ostanek sredstva obrišite s krpo iz mikrovlaken. Če želite visok sijaj, majhno količino sredstva enakomerno nanesite na za to namenjen aplikator in ga razmažite po steni suhe pnevmatike in pustite da se posuši. Za boljši rezultat postopek ponovite 1-3x.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da vozila ne perete na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/…  P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.