EliteDetailer Car Paint Cleaner je čistilo na vodni osnovi za karoserijo brez topil in abrazivov. Popolnoma odstrani predhodno nanešene voske, razmasti avtomobilsko barvo in pripravi površino za nanos novega premaza. Varen za vse površine.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Izdelek je že pripravljen in ga ni potrebno redčiti. Sredstvo na površino nanesite s priloženo pršilko, nato s suho krpo iz mikrovlaken površino očistite in obrišite do suhega. Čistite panel za panelom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

EliteDetailer Car Paint Cleaner je čistilo na vodni osnovi za karoserijo brez topil in abrazivov. Popolnoma odstrani predhodno nanešene voske, razmasti avtomobilsko barvo in pripravi površino za nanos novega premaza. Varen za vse površine.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Izdelek je že pripravljen in ga ni potrebno redčiti. Sredstvo na površino nanesite s priloženo pršilko, nato s suho krpo iz mikrovlaken površino očistite in obrišite do suhega. Čistite panel za panelom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Elite Detailer Car Paint Cleaner 500mL

7,95 

  • Brez topil ali abrazivov
  • Idealen za odstranjevanje olj po poliranju

2 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

EliteDetailer Car Paint Cleaner je čistilo na vodni osnovi za karoserijo brez topil in abrazivov. Popolnoma odstrani predhodno nanešene voske, razmasti avtomobilsko barvo in pripravi površino za nanos novega premaza. Varen za vse površine.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Izdelek je že pripravljen in ga ni potrebno redčiti. Sredstvo na površino nanesite s priloženo pršilko, nato s suho krpo iz mikrovlaken površino očistite in obrišite do suhega. Čistite panel za panelom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Ne pustite, da se posuši na površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.