Odličen večnamenski razmaščevalec zasnovan posebej za odstranjevanje polirnega olja in za pripravo površine pred nanosom CQuartz keramičnega premaza ali katerega koli drugega premaza, voska ali tesnilne mase. Zaradi alkohola, zmešanega z posebnim čistilom za razmaščevanje ga lahko uporabljamo tudi za čiščenje stekel, kot razmaščevalec in univerzalno čistilo za različne situacije. Lahko se ga uporablja tudi za čiščenje pnevmatik! Veliko bolje se obnese na površini kot IPA (mešanica izopropilnega alkohola in vode), saj popolnoma odstrani vsa olja polirnih past, medtem ko jii IPA le zrahlja in jih lahko nevede z krpo prenesemo na ostale dele vozila. Pri CarPro-ju so z Eraser-jevimi intenzivimi čistili, ki raztapljajo olja, naredili še korak naprej. Eraser enostavno ostranjuje tudi ostanke polirnih past in prah, ki nastane pri poliranju. To je dodaten plus v primerjavi z IPA zaradi njegove patentirane formule. Erazer omogoča popolno pripravo površine pred nanosom CQuartz-a in ostalih premazov. Poleg vsega pa ima še veliko bolj prijeten vonj kot IPA.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na aplikator iz mikro vlaken in takoj obrišite površino, z lahkim pritiskom in krožnimi gibi. Nato z čisto in mehko mikro krpo odstranite vse ostanke sredstva. Ker je Eraser čistilno sredstvo ni primeren za uporabo po nanosu glaze-ov, saj bo odstranil vsa polnila in povečevalce sijaja.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

Odličen večnamenski razmaščevalec zasnovan posebej za odstranjevanje polirnega olja in za pripravo površine pred nanosom CQuartz keramičnega premaza ali katerega koli drugega premaza, voska ali tesnilne mase. Zaradi alkohola, zmešanega z posebnim čistilom za razmaščevanje ga lahko uporabljamo tudi za čiščenje stekel, kot razmaščevalec in univerzalno čistilo za različne situacije. Lahko se ga uporablja tudi za čiščenje pnevmatik! Veliko bolje se obnese na površini kot IPA (mešanica izopropilnega alkohola in vode), saj popolnoma odstrani vsa olja polirnih past, medtem ko jii IPA le zrahlja in jih lahko nevede z krpo prenesemo na ostale dele vozila. Pri CarPro-ju so z Eraser-jevimi intenzivimi čistili, ki raztapljajo olja, naredili še korak naprej. Eraser enostavno ostranjuje tudi ostanke polirnih past in prah, ki nastane pri poliranju. To je dodaten plus v primerjavi z IPA zaradi njegove patentirane formule. Erazer omogoča popolno pripravo površine pred nanosom CQuartz-a in ostalih premazov. Poleg vsega pa ima še veliko bolj prijeten vonj kot IPA.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na aplikator iz mikro vlaken in takoj obrišite površino, z lahkim pritiskom in krožnimi gibi. Nato z čisto in mehko mikro krpo odstranite vse ostanke sredstva. Ker je Eraser čistilno sredstvo ni primeren za uporabo po nanosu glaze-ov, saj bo odstranil vsa polnila in povečevalce sijaja.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.

CARPRO ERASER 500mL

14,95 

  • Čistilo in razmaščevalec
  • Odstrani polirna olja in ostanke poliranja
  • Uporablja se za nanašanje premazov ali voskov
  • Dobro deluje tudi kot čistilo za steklo

Ni na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Odličen večnamenski razmaščevalec zasnovan posebej za odstranjevanje polirnega olja in za pripravo površine pred nanosom CQuartz keramičnega premaza ali katerega koli drugega premaza, voska ali tesnilne mase. Zaradi alkohola, zmešanega z posebnim čistilom za razmaščevanje ga lahko uporabljamo tudi za čiščenje stekel, kot razmaščevalec in univerzalno čistilo za različne situacije. Lahko se ga uporablja tudi za čiščenje pnevmatik! Veliko bolje se obnese na površini kot IPA (mešanica izopropilnega alkohola in vode), saj popolnoma odstrani vsa olja polirnih past, medtem ko jii IPA le zrahlja in jih lahko nevede z krpo prenesemo na ostale dele vozila. Pri CarPro-ju so z Eraser-jevimi intenzivimi čistili, ki raztapljajo olja, naredili še korak naprej. Eraser enostavno ostranjuje tudi ostanke polirnih past in prah, ki nastane pri poliranju. To je dodaten plus v primerjavi z IPA zaradi njegove patentirane formule. Erazer omogoča popolno pripravo površine pred nanosom CQuartz-a in ostalih premazov. Poleg vsega pa ima še veliko bolj prijeten vonj kot IPA.

Navodila za uporabo:
Sredstvo napršite na aplikator iz mikro vlaken in takoj obrišite površino, z lahkim pritiskom in krožnimi gibi. Nato z čisto in mehko mikro krpo odstranite vse ostanke sredstva. Ker je Eraser čistilno sredstvo ni primeren za uporabo po nanosu glaze-ov, saj bo odstranil vsa polnila in povečevalce sijaja.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

Vsebuje: propan-2-ol; izopropil alkohol; izopropanol. Pozor: H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstranjevanje odpadnih snovi v skladu uradnimi predpisi.