4nano Tire Shine je odličen izdelek za nego pnevmatik in gume. Izdelek zaradi svoje tekoče formule dosega neverjetno učinkovitost, hkrati pa je zelo enostaven in hiter za nanos. Preprosto popršite pnevmatike po posameznih mestih, izdelek se bo enakomerno porazdelil ne da bi prišlo do madežev. Izdelek je zaradi visoke vsebnosti silikonskega olja izjemno trpežen in zagotavlja odlične vizualne učinke.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Površina mora biti čista, suha in brez umazanije. Na pnevmatiko nanesite majhno količino sredstva, da ustvarite enakomeren in neprodušen sloj, nato pa pustite, da se posuši. Če sredstvo pride na rob platišč, ga samo obrišite s čisto suho krpo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na neopaznem mestu.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Količina

,

4nano Tire Shine je odličen izdelek za nego pnevmatik in gume. Izdelek zaradi svoje tekoče formule dosega neverjetno učinkovitost, hkrati pa je zelo enostaven in hiter za nanos. Preprosto popršite pnevmatike po posameznih mestih, izdelek se bo enakomerno porazdelil ne da bi prišlo do madežev. Izdelek je zaradi visoke vsebnosti silikonskega olja izjemno trpežen in zagotavlja odlične vizualne učinke.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Površina mora biti čista, suha in brez umazanije. Na pnevmatiko nanesite majhno količino sredstva, da ustvarite enakomeren in neprodušen sloj, nato pa pustite, da se posuši. Če sredstvo pride na rob platišč, ga samo obrišite s čisto suho krpo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na neopaznem mestu.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Količina

,

4nano Tire Shine

8,95 15,12 

  • Edinstven izdelek za nego pnevmatik in gume
  • Visoka učinkovitost
  • Enostaven nanos
  • Izjemno obstojen

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

250mL
500ml
9,95 13,95 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

4nano Tire Shine je odličen izdelek za nego pnevmatik in gume. Izdelek zaradi svoje tekoče formule dosega neverjetno učinkovitost, hkrati pa je zelo enostaven in hiter za nanos. Preprosto popršite pnevmatike po posameznih mestih, izdelek se bo enakomerno porazdelil ne da bi prišlo do madežev. Izdelek je zaradi visoke vsebnosti silikonskega olja izjemno trpežen in zagotavlja odlične vizualne učinke.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Površina mora biti čista, suha in brez umazanije. Na pnevmatiko nanesite majhno količino sredstva, da ustvarite enakomeren in neprodušen sloj, nato pa pustite, da se posuši. Če sredstvo pride na rob platišč, ga samo obrišite s čisto suho krpo.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na neopaznem mestu.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Količina

,