4nano Sapphire & Quantum je dvoslojna keramična prevleka naslednje generacije v najnovejši Hyper Hydrophobic tehnologiji, ki jo je ustvaril 4nano. Zahvaljujoč keramični prevleki Sapphire & Quantum, ki se neposredno veže na lak, lahko dosežete neverjetno steklenost barve in čudovit hidrofoben učinek (traja do 18 mesecev). Samočistilne lastnosti prevleke so na najvišji ravni, zaradi česar se lak manj umaže in je njegovo kasnejše čiščenje izjemno preprosto in hitro. Poleg tega prevleka zagotavlja resnično zaščito do najvišje možne mere, da čim bolj zmanjša oprijem žuželk in druge kontaminacije na cesti, ter znatno olajša njihovo odstranjevanje. Stalna zaščita pred mikro praskami, UV sevanjem, kemikalijami in soljo na cesti so njegove nadaljnje prednosti. Trajnost 3 leta!

Izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi! Za vse dodatne informacije in naročila pišite na info@autocare.si.

V kompletu:

 • 1x 4nano Sapphire 30ml
 • 1x 4nano Quantum 30ml
 • 2x certifikat
 • 2x letak “Kako skrbeti za premaz”
 • 1x aplikator
 • 4x semiš krpice za nanos

Navodila za uporabo:
Nanašanje 4nano Sapphire & Quantum je potrebno izvajati v ustreznih pogojih temperature in vlage. Pomembno je tudi prezračevanje prostora, v katerem izvajamo nanos. Lak je potrebno pripraviti in očistiti s 4nano Scrub.

TEMPERATURA IN VLAŽNOST ZRAKA: Temperatura od +15°C do +30°C. Vlažnost zraka med 30-80%. Uporaba prevleke zunaj določenih meja lahko povzroči slabši rezultat.

PRIPRAVA POVRŠINE: V pripravljenem laku ne sme biti katrana, umazanije, kovinskih nečistoč, mora biti suh in popolnoma steriliziran od drugih vrst premazov (voski ali tovarniške zaščite). Končno čiščenje površine pred aplikacijo je potrebno očistiti s 4nano Scrub (alkalno ali nevtralno, odvisno od stanja laka).

UPORABA: Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Na priloženi aplikator nanesite nekaj kapljic 4nano Sapphire in ga razporedite po površini, ki ni večja od 30 x 30 cm, da dobite tanko, a nepredušno plast. Pustite 60  (+30°C) do 90 sekund (+15°C) in nato ostanke premaza obrišite s 3 krpami iz mikrovlaken. Ne poskušajte odstraniti vsega odvečnega premaza z eno samo krpo. S prvo krpo rahlo odstranite odvečni premaz, tako da na površini ostanejo sledi premaza. Nato z drugo krpo odstranite večino odvečnega premaza. S tretjo krpo površino obrišite do idealne mere, tako da na površini ni vidnih prog ali madežev. Prepričajte se, da so bile vse nepravilnosti (tudi na sosednjih elementih) temeljito odstranjene. Po najmanj 2 urah ponovite zgornje korake s Quantumom, katerega pustite delovati 3-5 minut (glede na temperaturo, kot je opisano zgoraj), nato pa ostanek odstranite s 3 krpami iz mikrovlaken. Po končani aplikaciji (nanosu) naj avto ostane v garaži najmanj 12 ur, da se zagotovijo najboljši pogoji vezave, zlasti v zimski sezoni. Popolna vezava keramične prevleke se pojavi po 14 dneh in v tem času avtomobila NE umivajte ali spirajte. Seveda lahko avto uporabljamo normalno.

Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi. Hraniti izven dosega otrok. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. H373 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema, skozi ledvice, pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva za gašenje požara, primerna za gašenje okoliških materialov. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi gasilni prah, alkoholno – odporna pena ali ogljikov dioksid. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,

4nano Sapphire & Quantum je dvoslojna keramična prevleka naslednje generacije v najnovejši Hyper Hydrophobic tehnologiji, ki jo je ustvaril 4nano. Zahvaljujoč keramični prevleki Sapphire & Quantum, ki se neposredno veže na lak, lahko dosežete neverjetno steklenost barve in čudovit hidrofoben učinek (traja do 18 mesecev). Samočistilne lastnosti prevleke so na najvišji ravni, zaradi česar se lak manj umaže in je njegovo kasnejše čiščenje izjemno preprosto in hitro. Poleg tega prevleka zagotavlja resnično zaščito do najvišje možne mere, da čim bolj zmanjša oprijem žuželk in druge kontaminacije na cesti, ter znatno olajša njihovo odstranjevanje. Stalna zaščita pred mikro praskami, UV sevanjem, kemikalijami in soljo na cesti so njegove nadaljnje prednosti. Trajnost 3 leta!

Izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi! Za vse dodatne informacije in naročila pišite na info@autocare.si.

V kompletu:

 • 1x 4nano Sapphire 30ml
 • 1x 4nano Quantum 30ml
 • 2x certifikat
 • 2x letak “Kako skrbeti za premaz”
 • 1x aplikator
 • 4x semiš krpice za nanos

Navodila za uporabo:
Nanašanje 4nano Sapphire & Quantum je potrebno izvajati v ustreznih pogojih temperature in vlage. Pomembno je tudi prezračevanje prostora, v katerem izvajamo nanos. Lak je potrebno pripraviti in očistiti s 4nano Scrub.

TEMPERATURA IN VLAŽNOST ZRAKA: Temperatura od +15°C do +30°C. Vlažnost zraka med 30-80%. Uporaba prevleke zunaj določenih meja lahko povzroči slabši rezultat.

PRIPRAVA POVRŠINE: V pripravljenem laku ne sme biti katrana, umazanije, kovinskih nečistoč, mora biti suh in popolnoma steriliziran od drugih vrst premazov (voski ali tovarniške zaščite). Končno čiščenje površine pred aplikacijo je potrebno očistiti s 4nano Scrub (alkalno ali nevtralno, odvisno od stanja laka).

UPORABA: Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Na priloženi aplikator nanesite nekaj kapljic 4nano Sapphire in ga razporedite po površini, ki ni večja od 30 x 30 cm, da dobite tanko, a nepredušno plast. Pustite 60  (+30°C) do 90 sekund (+15°C) in nato ostanke premaza obrišite s 3 krpami iz mikrovlaken. Ne poskušajte odstraniti vsega odvečnega premaza z eno samo krpo. S prvo krpo rahlo odstranite odvečni premaz, tako da na površini ostanejo sledi premaza. Nato z drugo krpo odstranite večino odvečnega premaza. S tretjo krpo površino obrišite do idealne mere, tako da na površini ni vidnih prog ali madežev. Prepričajte se, da so bile vse nepravilnosti (tudi na sosednjih elementih) temeljito odstranjene. Po najmanj 2 urah ponovite zgornje korake s Quantumom, katerega pustite delovati 3-5 minut (glede na temperaturo, kot je opisano zgoraj), nato pa ostanek odstranite s 3 krpami iz mikrovlaken. Po končani aplikaciji (nanosu) naj avto ostane v garaži najmanj 12 ur, da se zagotovijo najboljši pogoji vezave, zlasti v zimski sezoni. Popolna vezava keramične prevleke se pojavi po 14 dneh in v tem času avtomobila NE umivajte ali spirajte. Seveda lahko avto uporabljamo normalno.

Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi. Hraniti izven dosega otrok. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. H373 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema, skozi ledvice, pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva za gašenje požara, primerna za gašenje okoliških materialov. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi gasilni prah, alkoholno – odporna pena ali ogljikov dioksid. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,

4nano Sapphire & Quantum 3-letna zaščita

 • Sijaj: ★★★★★
 • Enostavnost uporabe: ★★★★★
 • Enostavnost uporabe: ★★★★★
 • Hidrofobnost: ★★★★★
 • Samočistilne lastnosti: ★★★★★
 • Trdota: 9H
 • Debelina: do 3 mikrone
 • Trajnost: 36 mesecev
 • Učinkovitost: do 3 avtomobile!

Ta izdelek trenutno ni na zalogi in ni na voljo.

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

4nano Sapphire & Quantum je dvoslojna keramična prevleka naslednje generacije v najnovejši Hyper Hydrophobic tehnologiji, ki jo je ustvaril 4nano. Zahvaljujoč keramični prevleki Sapphire & Quantum, ki se neposredno veže na lak, lahko dosežete neverjetno steklenost barve in čudovit hidrofoben učinek (traja do 18 mesecev). Samočistilne lastnosti prevleke so na najvišji ravni, zaradi česar se lak manj umaže in je njegovo kasnejše čiščenje izjemno preprosto in hitro. Poleg tega prevleka zagotavlja resnično zaščito do najvišje možne mere, da čim bolj zmanjša oprijem žuželk in druge kontaminacije na cesti, ter znatno olajša njihovo odstranjevanje. Stalna zaščita pred mikro praskami, UV sevanjem, kemikalijami in soljo na cesti so njegove nadaljnje prednosti. Trajnost 3 leta!

Izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi! Za vse dodatne informacije in naročila pišite na info@autocare.si.

V kompletu:

 • 1x 4nano Sapphire 30ml
 • 1x 4nano Quantum 30ml
 • 2x certifikat
 • 2x letak “Kako skrbeti za premaz”
 • 1x aplikator
 • 4x semiš krpice za nanos

Navodila za uporabo:
Nanašanje 4nano Sapphire & Quantum je potrebno izvajati v ustreznih pogojih temperature in vlage. Pomembno je tudi prezračevanje prostora, v katerem izvajamo nanos. Lak je potrebno pripraviti in očistiti s 4nano Scrub.

TEMPERATURA IN VLAŽNOST ZRAKA: Temperatura od +15°C do +30°C. Vlažnost zraka med 30-80%. Uporaba prevleke zunaj določenih meja lahko povzroči slabši rezultat.

PRIPRAVA POVRŠINE: V pripravljenem laku ne sme biti katrana, umazanije, kovinskih nečistoč, mora biti suh in popolnoma steriliziran od drugih vrst premazov (voski ali tovarniške zaščite). Končno čiščenje površine pred aplikacijo je potrebno očistiti s 4nano Scrub (alkalno ali nevtralno, odvisno od stanja laka).

UPORABA: Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Na priloženi aplikator nanesite nekaj kapljic 4nano Sapphire in ga razporedite po površini, ki ni večja od 30 x 30 cm, da dobite tanko, a nepredušno plast. Pustite 60  (+30°C) do 90 sekund (+15°C) in nato ostanke premaza obrišite s 3 krpami iz mikrovlaken. Ne poskušajte odstraniti vsega odvečnega premaza z eno samo krpo. S prvo krpo rahlo odstranite odvečni premaz, tako da na površini ostanejo sledi premaza. Nato z drugo krpo odstranite večino odvečnega premaza. S tretjo krpo površino obrišite do idealne mere, tako da na površini ni vidnih prog ali madežev. Prepričajte se, da so bile vse nepravilnosti (tudi na sosednjih elementih) temeljito odstranjene. Po najmanj 2 urah ponovite zgornje korake s Quantumom, katerega pustite delovati 3-5 minut (glede na temperaturo, kot je opisano zgoraj), nato pa ostanek odstranite s 3 krpami iz mikrovlaken. Po končani aplikaciji (nanosu) naj avto ostane v garaži najmanj 12 ur, da se zagotovijo najboljši pogoji vezave, zlasti v zimski sezoni. Popolna vezava keramične prevleke se pojavi po 14 dneh in v tem času avtomobila NE umivajte ali spirajte. Seveda lahko avto uporabljamo normalno.

Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi. Hraniti izven dosega otrok. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. H373 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema, skozi ledvice, pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva za gašenje požara, primerna za gašenje okoliških materialov. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi gasilni prah, alkoholno – odporna pena ali ogljikov dioksid. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

Količina

,