4nano Rock & Quantum je dvoslojna keramična prevleka naslednje generacije v najnovejši Hyper Hydrophobic tehnologiji, ki jo je ustvaril 4nano. Zahvaljujoč keramični prevleki Rock & Quantum, ki se neposredno veže na lak, lahko dosežete neverjetno steklenost barve in čudovit hidrofoben učinek (traja do 18 mesecev). Samočistilne lastnosti prevleke so na najvišji ravni, zaradi česar se lak manj umaže in je njegovo kasnejše čiščenje izjemno preprosto in hitro. Poleg tega prevleka zagotavlja resnično zaščito do najvišje možne mere, da čim bolj zmanjša oprijem žuželk in druge kontaminacije na cesti, ter znatno olajša njihovo odstranjevanje. Stalna zaščita pred mikro praskami, UV sevanjem, kemikalijami in soljo na cesti so njegove nadaljnje prednosti. Trajnost 5 let!

Izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi! Za vse dodatne informacije in naročila pišite na info@autocare.si.

V kompletu:

 • 1x 4nano Rock 15ml
 • 1x 4nano Quantum 15ml
 • 1x certifikat
 • 1x letak “Kako skrbeti za premaz”
 • 1x aplikator
 • 2x semiš krpice za nanos

Navodila za uporabo:

Nanašanje 4nano Rock & Quantum je potrebno izvajati v ustreznih pogojih temperature in vlage. Pomembno je tudi prezračevanje prostora, v katerem izvajamo nanos. Lak je potrebno pripraviti in očistiti s 4nano Scrub.

TEMPERATURA IN VLAŽNOST ZRAKA: Temperatura od +15°C do +30°C. Vlažnost zraka med 30-80%. Uporaba prevleke zunaj določenih meja lahko povzroči slabši rezultat.

PRIPRAVA POVRŠINE: V pripravljenem laku ne sme biti katrana, umazanije, kovinskih nečistoč, mora biti suh in popolnoma steriliziran od drugih vrst premazov (voski ali tovarniške zaščite). Končno čiščenje površine pred aplikacijo je potrebno očistiti s 4nano Scrub (alkalno ali nevtralno, odvisno od stanja laka).

UPORABA: Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Na priloženi aplikator nanesite nekaj kapljic 4nano Rock in ga razporedite po površini, ki ni večja od 30 x 30 cm, da dobite tanko, a nepredušno plast. Pustite 5 minut  (+30°C) do 8 minut (+15°C) in nato ostanke premaza obrišite s 3 krpami iz mikrovlaken. Ne poskušajte odstraniti vsega odvečnega premaza z eno samo krpo. S prvo krpo rahlo odstranite odvečni premaz, tako da na površini ostanejo sledi premaza. Nato z drugo krpo odstranite večino odvečnega premaza. S tretjo krpo površino obrišite do idealne mere, tako da na površini ni vidnih prog ali madežev. Prepričajte se, da so bile vse nepravilnosti (tudi na sosednjih elementih) temeljito odstranjene. Po najmanj 2 urah ponovite zgornje korake s Quantumom, katerega pustite delovati 3-5 minut (glede na temperaturo, kot je opisano zgoraj), nato pa ostanek odstranite s 3 krpami iz mikrovlaken. Po končani aplikaciji (nanosu) naj avto ostane v garaži najmanj 12 ur, da se zagotovijo najboljši pogoji vezave, zlasti v zimski sezoni. Popolna vezava keramične prevleke se pojavi po 14 dneh in v tem času avtomobila NE umivajte ali spirajte. Seveda lahko avto uporabljamo normalno.

Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi. Hraniti izven dosega otrok. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi gasilni prah, alkoholno – odporna pena ali ogljikov dioksid. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

4nano Rock & Quantum je dvoslojna keramična prevleka naslednje generacije v najnovejši Hyper Hydrophobic tehnologiji, ki jo je ustvaril 4nano. Zahvaljujoč keramični prevleki Rock & Quantum, ki se neposredno veže na lak, lahko dosežete neverjetno steklenost barve in čudovit hidrofoben učinek (traja do 18 mesecev). Samočistilne lastnosti prevleke so na najvišji ravni, zaradi česar se lak manj umaže in je njegovo kasnejše čiščenje izjemno preprosto in hitro. Poleg tega prevleka zagotavlja resnično zaščito do najvišje možne mere, da čim bolj zmanjša oprijem žuželk in druge kontaminacije na cesti, ter znatno olajša njihovo odstranjevanje. Stalna zaščita pred mikro praskami, UV sevanjem, kemikalijami in soljo na cesti so njegove nadaljnje prednosti. Trajnost 5 let!

Izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi! Za vse dodatne informacije in naročila pišite na info@autocare.si.

V kompletu:

 • 1x 4nano Rock 15ml
 • 1x 4nano Quantum 15ml
 • 1x certifikat
 • 1x letak “Kako skrbeti za premaz”
 • 1x aplikator
 • 2x semiš krpice za nanos

Navodila za uporabo:

Nanašanje 4nano Rock & Quantum je potrebno izvajati v ustreznih pogojih temperature in vlage. Pomembno je tudi prezračevanje prostora, v katerem izvajamo nanos. Lak je potrebno pripraviti in očistiti s 4nano Scrub.

TEMPERATURA IN VLAŽNOST ZRAKA: Temperatura od +15°C do +30°C. Vlažnost zraka med 30-80%. Uporaba prevleke zunaj določenih meja lahko povzroči slabši rezultat.

PRIPRAVA POVRŠINE: V pripravljenem laku ne sme biti katrana, umazanije, kovinskih nečistoč, mora biti suh in popolnoma steriliziran od drugih vrst premazov (voski ali tovarniške zaščite). Končno čiščenje površine pred aplikacijo je potrebno očistiti s 4nano Scrub (alkalno ali nevtralno, odvisno od stanja laka).

UPORABA: Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Na priloženi aplikator nanesite nekaj kapljic 4nano Rock in ga razporedite po površini, ki ni večja od 30 x 30 cm, da dobite tanko, a nepredušno plast. Pustite 5 minut  (+30°C) do 8 minut (+15°C) in nato ostanke premaza obrišite s 3 krpami iz mikrovlaken. Ne poskušajte odstraniti vsega odvečnega premaza z eno samo krpo. S prvo krpo rahlo odstranite odvečni premaz, tako da na površini ostanejo sledi premaza. Nato z drugo krpo odstranite večino odvečnega premaza. S tretjo krpo površino obrišite do idealne mere, tako da na površini ni vidnih prog ali madežev. Prepričajte se, da so bile vse nepravilnosti (tudi na sosednjih elementih) temeljito odstranjene. Po najmanj 2 urah ponovite zgornje korake s Quantumom, katerega pustite delovati 3-5 minut (glede na temperaturo, kot je opisano zgoraj), nato pa ostanek odstranite s 3 krpami iz mikrovlaken. Po končani aplikaciji (nanosu) naj avto ostane v garaži najmanj 12 ur, da se zagotovijo najboljši pogoji vezave, zlasti v zimski sezoni. Popolna vezava keramične prevleke se pojavi po 14 dneh in v tem času avtomobila NE umivajte ali spirajte. Seveda lahko avto uporabljamo normalno.

Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi. Hraniti izven dosega otrok. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi gasilni prah, alkoholno – odporna pena ali ogljikov dioksid. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

4nano Rock & Quantum 5-letna zaščita 2x15mL

 • Sijaj: ★★★★★
 • Enostavnost uporabe: ★★★★★
 • Hidrofobnost: ★★★★★
 • Samočistilne lastnosti: ★★★★★
 • Trdota: 10H
 • Debelina: do 2,5 mikrona
 • Trajnost: 5 let
 • Učinkovitost: 1 avtomobil

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

4nano Rock & Quantum je dvoslojna keramična prevleka naslednje generacije v najnovejši Hyper Hydrophobic tehnologiji, ki jo je ustvaril 4nano. Zahvaljujoč keramični prevleki Rock & Quantum, ki se neposredno veže na lak, lahko dosežete neverjetno steklenost barve in čudovit hidrofoben učinek (traja do 18 mesecev). Samočistilne lastnosti prevleke so na najvišji ravni, zaradi česar se lak manj umaže in je njegovo kasnejše čiščenje izjemno preprosto in hitro. Poleg tega prevleka zagotavlja resnično zaščito do najvišje možne mere, da čim bolj zmanjša oprijem žuželk in druge kontaminacije na cesti, ter znatno olajša njihovo odstranjevanje. Stalna zaščita pred mikro praskami, UV sevanjem, kemikalijami in soljo na cesti so njegove nadaljnje prednosti. Trajnost 5 let!

Izdelek je namenjen samo profesionalni uporabi! Za vse dodatne informacije in naročila pišite na info@autocare.si.

V kompletu:

 • 1x 4nano Rock 15ml
 • 1x 4nano Quantum 15ml
 • 1x certifikat
 • 1x letak “Kako skrbeti za premaz”
 • 1x aplikator
 • 2x semiš krpice za nanos

Navodila za uporabo:

Nanašanje 4nano Rock & Quantum je potrebno izvajati v ustreznih pogojih temperature in vlage. Pomembno je tudi prezračevanje prostora, v katerem izvajamo nanos. Lak je potrebno pripraviti in očistiti s 4nano Scrub.

TEMPERATURA IN VLAŽNOST ZRAKA: Temperatura od +15°C do +30°C. Vlažnost zraka med 30-80%. Uporaba prevleke zunaj določenih meja lahko povzroči slabši rezultat.

PRIPRAVA POVRŠINE: V pripravljenem laku ne sme biti katrana, umazanije, kovinskih nečistoč, mora biti suh in popolnoma steriliziran od drugih vrst premazov (voski ali tovarniške zaščite). Končno čiščenje površine pred aplikacijo je potrebno očistiti s 4nano Scrub (alkalno ali nevtralno, odvisno od stanja laka).

UPORABA: Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Na priloženi aplikator nanesite nekaj kapljic 4nano Rock in ga razporedite po površini, ki ni večja od 30 x 30 cm, da dobite tanko, a nepredušno plast. Pustite 5 minut  (+30°C) do 8 minut (+15°C) in nato ostanke premaza obrišite s 3 krpami iz mikrovlaken. Ne poskušajte odstraniti vsega odvečnega premaza z eno samo krpo. S prvo krpo rahlo odstranite odvečni premaz, tako da na površini ostanejo sledi premaza. Nato z drugo krpo odstranite večino odvečnega premaza. S tretjo krpo površino obrišite do idealne mere, tako da na površini ni vidnih prog ali madežev. Prepričajte se, da so bile vse nepravilnosti (tudi na sosednjih elementih) temeljito odstranjene. Po najmanj 2 urah ponovite zgornje korake s Quantumom, katerega pustite delovati 3-5 minut (glede na temperaturo, kot je opisano zgoraj), nato pa ostanek odstranite s 3 krpami iz mikrovlaken. Po končani aplikaciji (nanosu) naj avto ostane v garaži najmanj 12 ur, da se zagotovijo najboljši pogoji vezave, zlasti v zimski sezoni. Popolna vezava keramične prevleke se pojavi po 14 dneh in v tem času avtomobila NE umivajte ali spirajte. Seveda lahko avto uporabljamo normalno.

Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi. Hraniti izven dosega otrok. Shranjujte v suhem in hladnem prostoru.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka.

P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P308+P313 Pri izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/… P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P370+P378 Ob požaru: Za gašenje se uporabi gasilni prah, alkoholno – odporna pena ali ogljikov dioksid. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.