4nano Rim Protect je nano premaz, namenjen avtomobilskim platiščem, ne glede na to, ali je aluminij ali jeklo, polirano ali barvano. Prevleka ustvari visok sijaj, bistveno zmanjša oprijem umazanije in zavornega prahu ter poskrbi, da je platišča v prihodnje lažje in enostavno očistiti. Trajnost zaščite je do 6 mesecev.

Navodila za uporabo:
4nano Rim Protect je potrebno nanesti na popolnoma čisto (brez silikona, maščob in drugih nečistoč) in suho površino. Sredstvo pred uporabo dobro pretresite. Temperatura nanosa ne sme biti nižja od +10°C in večja od +30°C. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo uporabljati zaščitne rokavice. Izdelek razpršite na vatirano blazinico ali neposredno na površino. Izdelek nežno vtrite na platišče in se prepričajte, da je zaščiteno območje v celoti pokrito. Počakajte 1-3 minute in obrišite s čisto krpo iz mikrovlaken. Površina je pripravljena za uporabo po 1 uri, popolnoma utrjena po 12 urah. Operite platišča samo z vodo ali pH nevtralnim šamponom/čistilom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo sredstvo preizkusite na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P331 NE izzvati bruhanja. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 

4nano Rim Protect je nano premaz, namenjen avtomobilskim platiščem, ne glede na to, ali je aluminij ali jeklo, polirano ali barvano. Prevleka ustvari visok sijaj, bistveno zmanjša oprijem umazanije in zavornega prahu ter poskrbi, da je platišča v prihodnje lažje in enostavno očistiti. Trajnost zaščite je do 6 mesecev.

Navodila za uporabo:
4nano Rim Protect je potrebno nanesti na popolnoma čisto (brez silikona, maščob in drugih nečistoč) in suho površino. Sredstvo pred uporabo dobro pretresite. Temperatura nanosa ne sme biti nižja od +10°C in večja od +30°C. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo uporabljati zaščitne rokavice. Izdelek razpršite na vatirano blazinico ali neposredno na površino. Izdelek nežno vtrite na platišče in se prepričajte, da je zaščiteno območje v celoti pokrito. Počakajte 1-3 minute in obrišite s čisto krpo iz mikrovlaken. Površina je pripravljena za uporabo po 1 uri, popolnoma utrjena po 12 urah. Operite platišča samo z vodo ali pH nevtralnim šamponom/čistilom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo sredstvo preizkusite na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P331 NE izzvati bruhanja. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
 

4nano Rim Protect 100mL

17,85 

  • Zaščita pred UV žarki, dežjem, umazanijo, onesnaženjem
  • Zmanjša možnost nastajanja prask
  • Enostavno in hitro pranje
  • Obstojnost: do 6 mesecev

3 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

5L
500ml
1L
14,71 103,49 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka
500ml
1L
9,45 13,95 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

4nano Rim Protect je nano premaz, namenjen avtomobilskim platiščem, ne glede na to, ali je aluminij ali jeklo, polirano ali barvano. Prevleka ustvari visok sijaj, bistveno zmanjša oprijem umazanije in zavornega prahu ter poskrbi, da je platišča v prihodnje lažje in enostavno očistiti. Trajnost zaščite je do 6 mesecev.

Navodila za uporabo:
4nano Rim Protect je potrebno nanesti na popolnoma čisto (brez silikona, maščob in drugih nečistoč) in suho površino. Sredstvo pred uporabo dobro pretresite. Temperatura nanosa ne sme biti nižja od +10°C in večja od +30°C. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo uporabljati zaščitne rokavice. Izdelek razpršite na vatirano blazinico ali neposredno na površino. Izdelek nežno vtrite na platišče in se prepričajte, da je zaščiteno območje v celoti pokrito. Počakajte 1-3 minute in obrišite s čisto krpo iz mikrovlaken. Površina je pripravljena za uporabo po 1 uri, popolnoma utrjena po 12 urah. Operite platišča samo z vodo ali pH nevtralnim šamponom/čistilom.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo sredstvo preizkusite na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P331 NE izzvati bruhanja. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.