4nano Quantum Lite+ je najnovejša keramična prevleka v tehnologiji Hyper Hydrophobic. Aplikacija je hitra in preprosta, vizualni učinek pa spektakularen. Prevleka zagotavlja odličen hidrofobni učinek, zmanjšuje oprijem umazanije, bistveno olajša pranje avtomobila pri visokotlačnem pranju, ščiti pred škodljivimi zunanjimi dejavniki, kot so kisli dež, cestna umazanija, UV sevanje in ptičji iztrebki. Na laku ostane vsaj 1 leto brez kakršnega koli vzdrževanja! 4nano Quantum Lite je odlična rešitev, če pričakujete ugodno ceno in odlično kakovost.

V kompletu:

 • 1x 4nano Quantum Lite+ 50ml
 • 1x aplikator
 • 5x semiš krpice za nanos
 • 5x letak “Kako skrbeti za premaz”

Navodila za uporabo:

4nano Quantum Lite+ je potrebno nanesti na popolnoma čist, suh in hladen lak. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti 4nano Scrub. Temperatura okolice in lak med nanašanjem morata biti od +15 do +35°C s 50-70% vlažnosti. Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Nato nanesite majhno količino izdelka na kozmetično blazinico ali aplikator za keramične premaze (semiš krpica), ki ne pušča vlaken, tako da je blazinica oz. aplikator očitno vlažen. Delajte na največ 50 x 50 cm ali element za elementom. Ne poskušajte hkrati prekriti večjih površin. Na lak previdno nanesite tanko in enakomerno plast premaza ter takoj nežno obrišite ostanek premaza s suho in čisto krpo iz mikrovlaken, tako da sloj ostane moker. Z drugo čisto krpo iz mikrovlaken ponovno obrišite ostanek premaza, da ne ostanejo madeži ali proge. Premaz se na površini ne sme zasušiti! Previdno preglejte, da ste odstranili vse ostanke premaza, saj jih bo nadaljnjo zelo težko odstraniti, morebitni poskusi pa lahko povzročijo poškodbe laka. Po nanosu naslednjih 2-3 ur premaza ne izpostavljajte vodi. Vozilo oziroma premaz je pripravljen za vožnjo po 12 urah in v celoti vezan po približno 10 dneh (odvisno od temperature okolja in vlage). V tem času avtomobila ne smete prati. Izdelek je lahko večplastni. Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. H373 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema, skozi ledvice, pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva primerna za gašenje okoliških materialov. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

4nano Quantum Lite+ je najnovejša keramična prevleka v tehnologiji Hyper Hydrophobic. Aplikacija je hitra in preprosta, vizualni učinek pa spektakularen. Prevleka zagotavlja odličen hidrofobni učinek, zmanjšuje oprijem umazanije, bistveno olajša pranje avtomobila pri visokotlačnem pranju, ščiti pred škodljivimi zunanjimi dejavniki, kot so kisli dež, cestna umazanija, UV sevanje in ptičji iztrebki. Na laku ostane vsaj 1 leto brez kakršnega koli vzdrževanja! 4nano Quantum Lite je odlična rešitev, če pričakujete ugodno ceno in odlično kakovost.

V kompletu:

 • 1x 4nano Quantum Lite+ 50ml
 • 1x aplikator
 • 5x semiš krpice za nanos
 • 5x letak “Kako skrbeti za premaz”

Navodila za uporabo:

4nano Quantum Lite+ je potrebno nanesti na popolnoma čist, suh in hladen lak. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti 4nano Scrub. Temperatura okolice in lak med nanašanjem morata biti od +15 do +35°C s 50-70% vlažnosti. Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Nato nanesite majhno količino izdelka na kozmetično blazinico ali aplikator za keramične premaze (semiš krpica), ki ne pušča vlaken, tako da je blazinica oz. aplikator očitno vlažen. Delajte na največ 50 x 50 cm ali element za elementom. Ne poskušajte hkrati prekriti večjih površin. Na lak previdno nanesite tanko in enakomerno plast premaza ter takoj nežno obrišite ostanek premaza s suho in čisto krpo iz mikrovlaken, tako da sloj ostane moker. Z drugo čisto krpo iz mikrovlaken ponovno obrišite ostanek premaza, da ne ostanejo madeži ali proge. Premaz se na površini ne sme zasušiti! Previdno preglejte, da ste odstranili vse ostanke premaza, saj jih bo nadaljnjo zelo težko odstraniti, morebitni poskusi pa lahko povzročijo poškodbe laka. Po nanosu naslednjih 2-3 ur premaza ne izpostavljajte vodi. Vozilo oziroma premaz je pripravljen za vožnjo po 12 urah in v celoti vezan po približno 10 dneh (odvisno od temperature okolja in vlage). V tem času avtomobila ne smete prati. Izdelek je lahko večplastni. Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. H373 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema, skozi ledvice, pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva primerna za gašenje okoliških materialov. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.

4nano Quantum Lite+ 1-letna zaščita 50mL

65,50 

 • Sijaj: ★★★★☆
 • Enostavnost uporabe: ★★★★★
 • Hidrofobnost: ★★★★☆
 • Samočistilne lastnosti: ★★★★☆
 • Trdota: 6H
 • Debelina: do 1,5 mikrona
 • Trajnost: 12 mesecev
 • Učinkovitost: do 5 avtomobilov!

1 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

4nano Quantum Lite+ je najnovejša keramična prevleka v tehnologiji Hyper Hydrophobic. Aplikacija je hitra in preprosta, vizualni učinek pa spektakularen. Prevleka zagotavlja odličen hidrofobni učinek, zmanjšuje oprijem umazanije, bistveno olajša pranje avtomobila pri visokotlačnem pranju, ščiti pred škodljivimi zunanjimi dejavniki, kot so kisli dež, cestna umazanija, UV sevanje in ptičji iztrebki. Na laku ostane vsaj 1 leto brez kakršnega koli vzdrževanja! 4nano Quantum Lite je odlična rešitev, če pričakujete ugodno ceno in odlično kakovost.

V kompletu:

 • 1x 4nano Quantum Lite+ 50ml
 • 1x aplikator
 • 5x semiš krpice za nanos
 • 5x letak “Kako skrbeti za premaz”

Navodila za uporabo:

4nano Quantum Lite+ je potrebno nanesti na popolnoma čist, suh in hladen lak. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti 4nano Scrub. Temperatura okolice in lak med nanašanjem morata biti od +15 do +35°C s 50-70% vlažnosti. Pred uporabo stekleničko dobro pretresite. Nato nanesite majhno količino izdelka na kozmetično blazinico ali aplikator za keramične premaze (semiš krpica), ki ne pušča vlaken, tako da je blazinica oz. aplikator očitno vlažen. Delajte na največ 50 x 50 cm ali element za elementom. Ne poskušajte hkrati prekriti večjih površin. Na lak previdno nanesite tanko in enakomerno plast premaza ter takoj nežno obrišite ostanek premaza s suho in čisto krpo iz mikrovlaken, tako da sloj ostane moker. Z drugo čisto krpo iz mikrovlaken ponovno obrišite ostanek premaza, da ne ostanejo madeži ali proge. Premaz se na površini ne sme zasušiti! Previdno preglejte, da ste odstranili vse ostanke premaza, saj jih bo nadaljnjo zelo težko odstraniti, morebitni poskusi pa lahko povzročijo poškodbe laka. Po nanosu naslednjih 2-3 ur premaza ne izpostavljajte vodi. Vozilo oziroma premaz je pripravljen za vožnjo po 12 urah in v celoti vezan po približno 10 dneh (odvisno od temperature okolja in vlage). V tem času avtomobila ne smete prati. Izdelek je lahko večplastni. Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu. Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H361 Sum škodljivosti za plodnost ali nerojenega otroka. H371 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema. H373 Lahko povzroči poškodbe centralnega živčnega sistema, skozi ledvice, pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P378 Za gašenje se uporabi sredstva primerna za gašenje okoliških materialov. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P340 Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P314 Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/ oskrbo. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P404 Hraniti v zaprti posodi. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu s pravili države.