4nano Premium Vision je premaz za avtomobilska stekla, ki zagotavlja hidrofobne lastnosti in olajša čiščenje.Izdelek ustvari ultra tanek neviden sloj na površini zaradi česar je odstranjevanje umazanije in žuželk veliko lažje. Olajša čiščenje in odstranjevanje ledu in zmrzali.

Navodila za uporabo:
Površina, na katero nanašamo sredstvo, mora biti pred nanosom suha, brez maščob, umazanije in prahu. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo nositi gumijaste ali lateks rokavice. Izdelek dobro pretresite in majhno količino sredstva dodajte na vatirano blazinico (ki ne pušča vlaken) ali aplikator. Izdelek s krožnimi gibi nežno vtrite v steklo, tako da je zaščiteno območje v celoti pokrito s tanko plastjo. Počakajte približno 15 minut in nanesite naslednji sloj izdelka na enak način, ne da bi odstranili ostanke iz prvega sloja. Počakajte, da se izdelek posuši (približno 60 minut, odvisno od vremenskih razmer) in obrišite ostanke premaza s čisto krpo. Prvo uro po nanosu se izogibajte stiku z vodo. Premaz se popolnoma strdi po približno 24 urah.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina

,

4nano Premium Vision je premaz za avtomobilska stekla, ki zagotavlja hidrofobne lastnosti in olajša čiščenje.Izdelek ustvari ultra tanek neviden sloj na površini zaradi česar je odstranjevanje umazanije in žuželk veliko lažje. Olajša čiščenje in odstranjevanje ledu in zmrzali.

Navodila za uporabo:
Površina, na katero nanašamo sredstvo, mora biti pred nanosom suha, brez maščob, umazanije in prahu. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo nositi gumijaste ali lateks rokavice. Izdelek dobro pretresite in majhno količino sredstva dodajte na vatirano blazinico (ki ne pušča vlaken) ali aplikator. Izdelek s krožnimi gibi nežno vtrite v steklo, tako da je zaščiteno območje v celoti pokrito s tanko plastjo. Počakajte približno 15 minut in nanesite naslednji sloj izdelka na enak način, ne da bi odstranili ostanke iz prvega sloja. Počakajte, da se izdelek posuši (približno 60 minut, odvisno od vremenskih razmer) in obrišite ostanke premaza s čisto krpo. Prvo uro po nanosu se izogibajte stiku z vodo. Premaz se popolnoma strdi po približno 24 urah.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina

,

4nano Premium Vision

15,78 41,63 

  • Izboljša vidljivost v dežju
  • Na steklu ustvari hidrofobno zaščito
  • Olajša nadaljnje čiščenje
  • Obstojnost zaščite: do 24 mesecev

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

4nano Premium Vision je premaz za avtomobilska stekla, ki zagotavlja hidrofobne lastnosti in olajša čiščenje.Izdelek ustvari ultra tanek neviden sloj na površini zaradi česar je odstranjevanje umazanije in žuželk veliko lažje. Olajša čiščenje in odstranjevanje ledu in zmrzali.

Navodila za uporabo:
Površina, na katero nanašamo sredstvo, mora biti pred nanosom suha, brez maščob, umazanije in prahu. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo nositi gumijaste ali lateks rokavice. Izdelek dobro pretresite in majhno količino sredstva dodajte na vatirano blazinico (ki ne pušča vlaken) ali aplikator. Izdelek s krožnimi gibi nežno vtrite v steklo, tako da je zaščiteno območje v celoti pokrito s tanko plastjo. Počakajte približno 15 minut in nanesite naslednji sloj izdelka na enak način, ne da bi odstranili ostanke iz prvega sloja. Počakajte, da se izdelek posuši (približno 60 minut, odvisno od vremenskih razmer) in obrišite ostanke premaza s čisto krpo. Prvo uro po nanosu se izogibajte stiku z vodo. Premaz se popolnoma strdi po približno 24 urah.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:

Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Količina

,