4nano Metal & Chrome Protect je izdelek, ki ustvarja nevidni zaščitni sloj na kromiranih in kovinskih površinah. Izdelek bistveno izboljša videz površine in zagotavlja enostavno čiščenje. Zmanjša postopek oksidacije, nanj pa se prime manj umazanije in drugih nečistoč, kar pomeni manj prask. Obstojnost zaščite je približno 6 mesecev.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Temeljito očistite površino od maščob, prahu in od ostale umazanije. Priporočljivo je uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Tanko plast sredstva nanesite na površino z vatirano blazinico ali krpo iz mikrovlaken s krožnimi gibi in pustite, da se posuši. Po potrebi odstranite presežek s čisto krpo iz mikrovlaken. Po približno 1 uri je proces zaščite končan.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Sredstvo nanesite pri temperaturah od 10–25°C.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo (ali prho). P331 Ne izzvati bruhanja. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite pomoč/oskrbo. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 

4nano Metal & Chrome Protect je izdelek, ki ustvarja nevidni zaščitni sloj na kromiranih in kovinskih površinah. Izdelek bistveno izboljša videz površine in zagotavlja enostavno čiščenje. Zmanjša postopek oksidacije, nanj pa se prime manj umazanije in drugih nečistoč, kar pomeni manj prask. Obstojnost zaščite je približno 6 mesecev.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Temeljito očistite površino od maščob, prahu in od ostale umazanije. Priporočljivo je uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Tanko plast sredstva nanesite na površino z vatirano blazinico ali krpo iz mikrovlaken s krožnimi gibi in pustite, da se posuši. Po potrebi odstranite presežek s čisto krpo iz mikrovlaken. Po približno 1 uri je proces zaščite končan.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Sredstvo nanesite pri temperaturah od 10–25°C.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo (ali prho). P331 Ne izzvati bruhanja. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite pomoč/oskrbo. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo.
 

4nano Metal & Chrome Protect 100mL

18,45 

  • Sredstvo za zaščito kromiranih in kovinskih površin
  • Obstojnost zaščite: do 6 mesecev
  • Zmanjša postopek oksidacije

2 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

100mL
250mL
7,50 12,80 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

4nano Metal & Chrome Protect je izdelek, ki ustvarja nevidni zaščitni sloj na kromiranih in kovinskih površinah. Izdelek bistveno izboljša videz površine in zagotavlja enostavno čiščenje. Zmanjša postopek oksidacije, nanj pa se prime manj umazanije in drugih nečistoč, kar pomeni manj prask. Obstojnost zaščite je približno 6 mesecev.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Temeljito očistite površino od maščob, prahu in od ostale umazanije. Priporočljivo je uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Tanko plast sredstva nanesite na površino z vatirano blazinico ali krpo iz mikrovlaken s krožnimi gibi in pustite, da se posuši. Po potrebi odstranite presežek s čisto krpo iz mikrovlaken. Po približno 1 uri je proces zaščite končan.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Sredstvo nanesite pri temperaturah od 10–25°C.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo (ali prho). P331 Ne izzvati bruhanja. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite pomoč/oskrbo. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo.