4nano Leather Cleaner je čistilno sredstvo namenjeno čiščenju usnja. Skrbno izbrana sestava sredstva zelo učinkovito odstrani tudi močnejšo umazanijo, nevtralen pH pa zagotavlja varno delo brez strahu pred poškodbami površine in omogoča redno uporabo.

Navodila za uporabo:
Majhno količino sredstva razpršite neposredno na želeno površino. Sredstvo obdelajte na površini z mehko krtačo ali čisto krpo. Ostanke obrišite s čisto in suho krpo. Postopek ponovite. Očiščeno in suho površino lahko zaščitite s 4nano Leather Protect.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem mestu.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5 – 25 ° C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

4nano Leather Cleaner je čistilno sredstvo namenjeno čiščenju usnja. Skrbno izbrana sestava sredstva zelo učinkovito odstrani tudi močnejšo umazanijo, nevtralen pH pa zagotavlja varno delo brez strahu pred poškodbami površine in omogoča redno uporabo.

Navodila za uporabo:
Majhno količino sredstva razpršite neposredno na želeno površino. Sredstvo obdelajte na površini z mehko krtačo ali čisto krpo. Ostanke obrišite s čisto in suho krpo. Postopek ponovite. Očiščeno in suho površino lahko zaščitite s 4nano Leather Protect.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem mestu.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5 – 25 ° C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

4nano Leather Cleaner 250mL

16,88 

  • Nevtralen pH
  • Učinkovito odstranjuje umazanijo
  • Varen za vse vrste usnja

8 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

4nano Leather Cleaner je čistilno sredstvo namenjeno čiščenju usnja. Skrbno izbrana sestava sredstva zelo učinkovito odstrani tudi močnejšo umazanijo, nevtralen pH pa zagotavlja varno delo brez strahu pred poškodbami površine in omogoča redno uporabo.

Navodila za uporabo:
Majhno količino sredstva razpršite neposredno na želeno površino. Sredstvo obdelajte na površini z mehko krtačo ali čisto krpo. Ostanke obrišite s čisto in suho krpo. Postopek ponovite. Očiščeno in suho površino lahko zaščitite s 4nano Leather Protect.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem mestu.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5 – 25 ° C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.