4nano Glass&Metal Cleaner je sredstvo za čiščenje steklenih in kovinskih površin v vašem avtomobilu. Odstrani umazanijo, vodni kamen in celo oksidacijo ter tako odlično pripravi površino za nadaljnje delo in nanos zaščitnih premazov  4nano. Prednost izdelka 4nano Glass & Metal Cleaner je, da ne vsebuje agresivnih kemikalij in je enostaven in prijazen za uporabo.

Navodila za uporabo:
4nano Glass & Metal Cleaner je čistilo, ki je že pripravljeno za uporabo. Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Nanesite majhno količino sredstva na vlažno krpo ali direktno na površino, ki jo želite očistiti. Površino očistite s krožnimi gibi. Če se naneseno sredstvo posuši, ga rahlo navlažite z vodo. Ostanke odstranite s suho ali vlažno krpo in obrišite površino do suhega.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo.

Količina

,

4nano Glass&Metal Cleaner je sredstvo za čiščenje steklenih in kovinskih površin v vašem avtomobilu. Odstrani umazanijo, vodni kamen in celo oksidacijo ter tako odlično pripravi površino za nadaljnje delo in nanos zaščitnih premazov  4nano. Prednost izdelka 4nano Glass & Metal Cleaner je, da ne vsebuje agresivnih kemikalij in je enostaven in prijazen za uporabo.

Navodila za uporabo:
4nano Glass & Metal Cleaner je čistilo, ki je že pripravljeno za uporabo. Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Nanesite majhno količino sredstva na vlažno krpo ali direktno na površino, ki jo želite očistiti. Površino očistite s krožnimi gibi. Če se naneseno sredstvo posuši, ga rahlo navlažite z vodo. Ostanke odstranite s suho ali vlažno krpo in obrišite površino do suhega.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo.

Količina

,

4nano Glass&Metal Cleaner

7,50 12,80 

  • Odstrani vodni kamen in oksidacijo
  • Površino pripravi za nadaljnji nanos zaščite
  • Enostaven za uporabo

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

4nano Glass&Metal Cleaner je sredstvo za čiščenje steklenih in kovinskih površin v vašem avtomobilu. Odstrani umazanijo, vodni kamen in celo oksidacijo ter tako odlično pripravi površino za nadaljnje delo in nanos zaščitnih premazov  4nano. Prednost izdelka 4nano Glass & Metal Cleaner je, da ne vsebuje agresivnih kemikalij in je enostaven in prijazen za uporabo.

Navodila za uporabo:
4nano Glass & Metal Cleaner je čistilo, ki je že pripravljeno za uporabo. Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Nanesite majhno količino sredstva na vlažno krpo ali direktno na površino, ki jo želite očistiti. Površino očistite s krožnimi gibi. Če se naneseno sredstvo posuši, ga rahlo navlažite z vodo. Ostanke odstranite s suho ali vlažno krpo in obrišite površino do suhega.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo.

Količina

,