4nano Ex & Interior Care je inovativen izdelek, namenjen negi in zaščiti plastičnih površin znotraj in zunaj. Izdelek je odporen na UV žarke, povrne bledi videz, zmanjša oprijem prahu in umazanije, zaradi česar je zaščitena površina zelo enostavna za čiščenje.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Površina mora biti suha ter brez prahu in umazanije. Na površino previdno nanesite tanko plast sredstva in ostanek obrišite s čisto, suho krpo iz mikrovlaken. Zaščiteno površino lahko nadaljnjo čistite z vlažno krpo. Nanesite pri temperaturah med +5°C in +30°C.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem mestu.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Količina

,

4nano Ex & Interior Care je inovativen izdelek, namenjen negi in zaščiti plastičnih površin znotraj in zunaj. Izdelek je odporen na UV žarke, povrne bledi videz, zmanjša oprijem prahu in umazanije, zaradi česar je zaščitena površina zelo enostavna za čiščenje.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Površina mora biti suha ter brez prahu in umazanije. Na površino previdno nanesite tanko plast sredstva in ostanek obrišite s čisto, suho krpo iz mikrovlaken. Zaščiteno površino lahko nadaljnjo čistite z vlažno krpo. Nanesite pri temperaturah med +5°C in +30°C.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem mestu.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Količina

,

4nano Ex & Interior Care

12,80 22,95 

  • Namenjen negi in zaščiti plastičnih površin znotraj in zunaj
  • Odporen na UV žarke
  • Zmanjša oprijem prahu

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

500ml
1L
12,45 16,95 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

4nano Ex & Interior Care je inovativen izdelek, namenjen negi in zaščiti plastičnih površin znotraj in zunaj. Izdelek je odporen na UV žarke, povrne bledi videz, zmanjša oprijem prahu in umazanije, zaradi česar je zaščitena površina zelo enostavna za čiščenje.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Površina mora biti suha ter brez prahu in umazanije. Na površino previdno nanesite tanko plast sredstva in ostanek obrišite s čisto, suho krpo iz mikrovlaken. Zaščiteno površino lahko nadaljnjo čistite z vlažno krpo. Nanesite pri temperaturah med +5°C in +30°C.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem mestu.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Količina

,