4nano Clear Vision je premaz za avtomobilska stekla, ki zagotavlja hidrofobne lastnosti in olajša čiščenje. Znatno izboljša vidljivost v dežju, ponoči, zmanjša odseve svetlobe, olajša odstranjevanje umazanije in žuželk, olajša čiščenje in odstranjevanje ledu in zmrzali. Poraba sredstva je 1ml na m²

Navodila za uporabo:
Površina, na katero nanašamo sredstvo, mora biti pred nanosom suha, brez maščob, umazanije in prahu. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo nositi gumijaste ali lateks rokavice. Sredstvo nanašajte od +5°C do +35°C. Izdelek dobro pretresite in majno količino sredstva dodajte na vatirano blazinico ali aplikator. Izdelek s krožnimi gibi nežno vtrite v steklo tako, da je zaščiteno območje v celoti pokrito s tanko plastjo. Počakajte približno 15-30 minut in ostanke odstranite s čisto in suho krpo. Prvih 8 ur po nanosu se izogibajte stiku z vodo. Premaz se popolnoma strdi po približno 24 urah.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

 

 

 

 

Količina

,

4nano Clear Vision je premaz za avtomobilska stekla, ki zagotavlja hidrofobne lastnosti in olajša čiščenje. Znatno izboljša vidljivost v dežju, ponoči, zmanjša odseve svetlobe, olajša odstranjevanje umazanije in žuželk, olajša čiščenje in odstranjevanje ledu in zmrzali. Poraba sredstva je 1ml na m²

Navodila za uporabo:
Površina, na katero nanašamo sredstvo, mora biti pred nanosom suha, brez maščob, umazanije in prahu. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo nositi gumijaste ali lateks rokavice. Sredstvo nanašajte od +5°C do +35°C. Izdelek dobro pretresite in majno količino sredstva dodajte na vatirano blazinico ali aplikator. Izdelek s krožnimi gibi nežno vtrite v steklo tako, da je zaščiteno območje v celoti pokrito s tanko plastjo. Počakajte približno 15-30 minut in ostanke odstranite s čisto in suho krpo. Prvih 8 ur po nanosu se izogibajte stiku z vodo. Premaz se popolnoma strdi po približno 24 urah.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

 

 

 

 

Količina

,

4nano Clear Vision

8,50 18,37 

  • Na steklu ustvari hidrofobno zaščito
  • Olajša nadaljnje čiščenje
  • Izboljša vidljivost v dežju
  • Obstojnost zaščite: do 6 mesecev

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

Ni na zalogi
100mL
30mL
15,78 41,63 
Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka

4nano Clear Vision je premaz za avtomobilska stekla, ki zagotavlja hidrofobne lastnosti in olajša čiščenje. Znatno izboljša vidljivost v dežju, ponoči, zmanjša odseve svetlobe, olajša odstranjevanje umazanije in žuželk, olajša čiščenje in odstranjevanje ledu in zmrzali. Poraba sredstva je 1ml na m²

Navodila za uporabo:
Površina, na katero nanašamo sredstvo, mora biti pred nanosom suha, brez maščob, umazanije in prahu. Za pripravo površine je priporočljivo uporabiti čistilo za steklo in kovine 4nano Glass & Metal Cleaner. Za preprečevanje potenja rok je priporočljivo nositi gumijaste ali lateks rokavice. Sredstvo nanašajte od +5°C do +35°C. Izdelek dobro pretresite in majno količino sredstva dodajte na vatirano blazinico ali aplikator. Izdelek s krožnimi gibi nežno vtrite v steklo tako, da je zaščiteno območje v celoti pokrito s tanko plastjo. Počakajte približno 15-30 minut in ostanke odstranite s čisto in suho krpo. Prvih 8 ur po nanosu se izogibajte stiku z vodo. Premaz se popolnoma strdi po približno 24 urah.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

 

 

 

 

Količina

,