4nano CCX je premaz, ki se hitro nanaša, ter daje laku neverjeten sijaj, “steklenost”, hidrofobnost in izjemno enostavno čiščenje. Vodna osnova in posebej izbrana sestava omogočata nanašanje tako na lak, zaščiten s katero koli keramično prevleko, kot tudi brez kakršne koli zaščite. Izdelek se lahko uporablja tudi na steklu, žarometih, zadnjih svetilkah in drugi plastiki. Ob redni uporabi (3-6 mesecev), bo 4nano CCX odlično zaščitil površino pred lepljenjem umazanije in s tem ohranil lak in / ali keramično prevleko v odličnem stanju.

Navodila za uporabo:
Majhno količino izdelka nanesite na krpo iz mikrovlaken ali neposredno na površino in jo takoj enakomerno razporedite po površini. Z drugo čisto krpo iz mikrovlaken ostanke sčistite, dokler ne dobite popolnega sijaja. Delajte po segmentih. Avto je pripravljen za uporabo po približno 1 uri od zadnjega nanosa.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi ali dežju.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

4nano CCX je premaz, ki se hitro nanaša, ter daje laku neverjeten sijaj, “steklenost”, hidrofobnost in izjemno enostavno čiščenje. Vodna osnova in posebej izbrana sestava omogočata nanašanje tako na lak, zaščiten s katero koli keramično prevleko, kot tudi brez kakršne koli zaščite. Izdelek se lahko uporablja tudi na steklu, žarometih, zadnjih svetilkah in drugi plastiki. Ob redni uporabi (3-6 mesecev), bo 4nano CCX odlično zaščitil površino pred lepljenjem umazanije in s tem ohranil lak in / ali keramično prevleko v odličnem stanju.

Navodila za uporabo:
Majhno količino izdelka nanesite na krpo iz mikrovlaken ali neposredno na površino in jo takoj enakomerno razporedite po površini. Z drugo čisto krpo iz mikrovlaken ostanke sčistite, dokler ne dobite popolnega sijaja. Delajte po segmentih. Avto je pripravljen za uporabo po približno 1 uri od zadnjega nanosa.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi ali dežju.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

4nano CCX Reload 250mL

43,50 

  • Trajnost: do 6 mesecev
  • Učinkovitost: do 20 avtomobilov!
  • Sijaj: ★★★★ ☆
  • Enostavnost uporabe: ★★★★★
  • Hidrofobnost: ★★★★★
  • Samočistilne lastnosti: ★★★★ ☆

3 na zalogi

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

Morda vam bo prav tako všeč…

4nano CCX je premaz, ki se hitro nanaša, ter daje laku neverjeten sijaj, “steklenost”, hidrofobnost in izjemno enostavno čiščenje. Vodna osnova in posebej izbrana sestava omogočata nanašanje tako na lak, zaščiten s katero koli keramično prevleko, kot tudi brez kakršne koli zaščite. Izdelek se lahko uporablja tudi na steklu, žarometih, zadnjih svetilkah in drugi plastiki. Ob redni uporabi (3-6 mesecev), bo 4nano CCX odlično zaščitil površino pred lepljenjem umazanije in s tem ohranil lak in / ali keramično prevleko v odličnem stanju.

Navodila za uporabo:
Majhno količino izdelka nanesite na krpo iz mikrovlaken ali neposredno na površino in jo takoj enakomerno razporedite po površini. Z drugo čisto krpo iz mikrovlaken ostanke sčistite, dokler ne dobite popolnega sijaja. Delajte po segmentih. Avto je pripravljen za uporabo po približno 1 uri od zadnjega nanosa.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne uporabljate na neposredni sončni svetlobi ali dežju.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhnem skritem mestu.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P233 Hraniti v tesno zaprti posodi. P260 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz… P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.